Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikovaná metodika

2023

HOPAN, František, Jiří HORÁK, Jiří RYŠAVÝ, Martin CHMELÁŘ, Jiří KREMER a Oleksandr MOLCHANOV. Metodika stanovení provozních parametrů spalovacích zařízení pro vytápění domácností pevnými palivy – Arbitrážní kontrola spalovacího zařízení. 2023. [Detail]
HOPAN, František, Jiří HORÁK, Jiří RYŠAVÝ, Martin CHMELÁŘ, Jiří KREMER a Oleksandr MOLCHANOV. Metodika stanovení provozních parametrů spalovacích zařízení pro vytápění domácností pevnými palivy – Screeningová metodika. Kontrola spalovacího zařízení. 2023. [Detail]
DEJ, Milan a Jiří HORÁK. Metodika prokázání spalování odpadu prostřednictvím analýzy vzorku popela odebraného u provozovatele. 2023. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Jan KOLONIČNÝ a David KUPKA. Zakládání a fungování lokální platformy pro snižování rizik katastrof. 2023. [Detail]

2020

HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC a Petr KUBESA. Zkoušení parametrů lokálních topidel pro domácnosti na tuhá paliva. 2020. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC a Petr KUBESA. Zkoušení parametrů teplovodních kotlů. 2020. [Detail]

2018

DEJ, Milan, Lenka KUBOŇOVÁ a Jiří HORÁK. Stanovení sypné hmotnosti. 2018. [Detail]
DEJ, Milan, Vendula LACIOK a Jiří HORÁK. Stanovení rozdělení podle velikosti částic. 2018. [Detail]

2017

DANIHELKA, Pavel, Barbora BAUDIŠOVÁ, David ŘEHÁK, Jan KOLONIČNÝ a David KUPKA. Postup pro dotčené subjekty pro snížení dopadů vybraných prvků energetické kritické infrastruktury na životní prostředí. 2017. [Detail]

2016

VEREŠ, Ján, Jan SKŘÍNSKÝ a Jan KOLONIČNÝ. VECB001 - Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku. 2016. [Detail]
VEREŠ, Ján, Jan SKŘÍNSKÝ a Jan KOLONIČNÝ. VECB 002 - Stanovení maximálního výbuchového tlaku, maximální rychlosti nárůstu tlaku, dolní meze a mezní koncentrace kyslíku rozvířeného prachu. 2016. [Detail]
VEREŠ, Ján, Jan SKŘÍNSKÝ a Jan KOLONIČNÝ. VECB 003 - Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu tlaku plynů a par kapalin. 2016. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ a Jan KOLONIČNÝ. VECB 004 - Stanovení horní a dolní meze výbušnosti plynů a par kapalin. 2016. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ a Jan KOLONIČNÝ. VECB 005 - Stanovení mezní koncentrace kyslíku pro hořlavé plyny a páry. 2016. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ a Jan KOLONIČNÝ. VECB 006 - Stanovení teploty vznícení par. 2016. [Detail]

2015

ADAMEC, Vilém, Marek SMETANA, Michail ŠENOVSKÝ, Libor FOLWARCZNY, Lenka MALÉŘOVÁ, Petr BERGLOWIEC, Karolína CHMELÍKOVÁ, Jana WOJNAROVÁ a Michala DROZDOVÁ. Metodika pro školení pracovníků krizového managementu. 2015. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Vilém ADAMEC, Marek SMETANA, Michail ŠENOVSKÝ, Petr BERGLOWIEC, Libor FOLWARCZNY, Karolína CHMELÍKOVÁ, Jana WOJNAROVÁ a Michala DROZDOVÁ. Metodika pro hodnocení rizika územních celků. 2015. [Detail]

2014

HOPAN, František a Jiří HORÁK. Metodika stanovení „váhy“ typu paliva a typu spalovacího zařízení pro výpočet emisních faktorů znečišťujících látek měrných emisí znečišťujících látek. 2014. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Přemysl SOLDÁN, Jiří ŠAJER a Z SVOBODOVÁ. Metodika postupu vyhlašování havarijních stavů na tocích. 2014. [Detail]

2013

KRPEC, Kamil, Jiří HORÁK a Petr KUBESA. VECT 012 - stanovení hydraulické ztráty. 2013. [Detail]
KRPEC, Kamil, Jiří HORÁK a Petr KUBESA. VECT 013 - zkouška těsnosti spalinových cest. 2013. [Detail]
JANKOVSKÁ, Zuzana, Milan DEJ a Jiří HORÁK. Stanovení spalného tepla kalorimetricky a dopočet výhřevnosti. 2013. [Detail]
JANKOVSKÁ, Zuzana, Milan DEJ a Jiří HORÁK. Stanovení obsahu prchavé hořlaviny gravimetricky. 2013. [Detail]
JANKOVSKÁ, Zuzana, Milan DEJ a Jiří HORÁK. Stanovení uhlíku, vodíku, dusíku analyzátorem CHN628, stanovení kyslíku – dopočtem. 2013. [Detail]
JANKOVSKÁ, Zuzana, Milan DEJ a Jiří HORÁK. Stanovení veškeré síry vysokoteplotní spalovací metodou přídavným modulem CHN 628. 2013. [Detail]
JANKOVSKÁ, Zuzana, Milan DEJ a Jiří HORÁK. Stanovení teplot tavitelnosti popela. 2013. [Detail]

2012

KRPEC, Kamil, František HOPAN a Jiří HORÁK. VECT011 - Stanovení emisí prachu pro malé spalovací zařízení - ředící tunel. 2012. [Detail]
HOPAN, František a Jiří HORÁK. Metodika pro stanovení úbytkových křivek na experimentálním zařízení „pádová trubka“. 2012. [Detail]
HOPAN, František, Jiří HORÁK a Kamil KRPEC. VECO 007 - Stanovení účinnosti vzorkování monitoru aerosolu (gravimetrická metoda). 2012. [Detail]

2011

BEŇOVÁ, Eva, Pavel PROKOP, Pavel DANIHELKA a Jaroslava KOUDELKOVÁ. Systematická metoda analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu z podzemí. 2011. [Detail]

2010

BOROVEC, Karel a Milan DEJ. Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu dusného (N2O) automatizovanými analyzátory. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2010. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan DEJ. Stanovení vlhkosti směsi plynu automatizovaným analyzátorem. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2010. [Detail]

2009

DEJ, Milan a Michal KUBAČKA. Stanovení hmotnostní koncentrace organických látek (VOCs) záchytem na pevný sorbent výpočtem z naměřených hodnot. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]
BOROVEC, Karel, Jiří HORÁK a Kamil KRPEC. Stanovení parametrů laboratorního prostředí (teplota, relativní vlhkost, barometrický tlak). Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC a František HOPAN. Stanovení průtoku plynného paliva. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC a František HOPAN. Zkouška přetížení. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC a František HOPAN. Zkouška stáložárnosti a doby hoření. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC a František HOPAN. Stanovení tepelného výkonu. Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC a František HOPAN. Stanovení účinnosti zařízení. Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC a František HOPAN. Stanovení průtoku vody. Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC a František HOPAN. Zkouška těsnosti. Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC a František HOPAN. Zkouška zvýšení teploty v pečicí troubě a způsobilost pečicí trouby k pečení. Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC a František HOPAN. Zkouška bezpečného provozu. Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC a František HOPAN. Stanovení složení spalin (CO, NOx, O2, SO2, CO2). Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]
DEJ, Milan a Michal KUBAČKA. Odběr vzorku organických látek záchytem na pevný sorbent. Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]
KUBAČKA, Michal, František HOPAN a Milan DEJ. Odběr vzorku tuhých znečisťujících látek. Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2009. [Detail]