Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

2022

ČESPIVA, Jakub a Ján VEREŠ. Zařízení pro nastavitelné chlazení syntézního reaktoru. 2022. [Detail]

2021

RYŠAVÝ, Jiří, Petr KUBESA, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN a Lenka KUBOŇOVÁ. Akumulační obestavba pro biolihové hořáky. 2021. [Detail]

2020

SUCHÁNKOVÁ, Jana, Lenka KLIMKOVÁ, Pavel DANIHELKA, Lubomír KŘÍŽ, Kamila KOČÍ a Marcel ŠIHOR. Modulární zařízení pro dekontaminaci vod znečištěných rozpustnými persistentními aditivy paliv. Praha: ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, 2020. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Petr KUBESA, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN a Lenka KUBOŇOVÁ. Zařízení pro čištění spalin z malých spalovacích zařízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
MADRY, Ferdinand, David RIEMEL, David KUPKA a Jan KOLONIČNÝ. Oběžné kolo s přepážkami pro náporovou parní turbínu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
MADRY, Ferdinand, David RIEMEL, Jan KOLONIČNÝ a David KUPKA. Oběžné kolo náporové parní turbíny. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
MADRY, Ferdinand, David RIEMEL, David KUPKA, Jan KOLONIČNÝ a Aleš RICHTER. Tryska náporové parní turbíny. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
MADRY, Ferdinand, David RIEMEL, Aleš RICHTER, Jan KOLONIČNÝ a David KUPKA. Náporová turbína. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA, Aleš JURÁNEK, Jan PEJCHAL, Libor FŮSEK a Wieslaw WANIA. Energetický systém s organickým Rankinovým cyklem ORC pro mikrokogeneraci. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]

2019

OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ a David KUPKA. Spalinový výparník chladiva pro ORC jednotky malého výkonu. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel. Mobilní technologie pro kontinuální analýzu čpavku v popílku ze spalování fosilních paliv. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]

2018

MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ a Tadeáš OCHODEK. Uspořádání cyklonového odlučovače prachu ze spalin kotlů. Ostrava: VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ a Tadeáš OCHODEK. Zařízení integrovaného elektrostatického odprašování spalin kotlů malého výkonu na tuhá paliva. Ostrava: VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]

2017

OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ a Pavel FRIEDEL. Chlazená sonda s rozprašovací tryskou pro dávkování reakčního činidla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK a David KUPKA. Systém akumulace odpadního tepla vznikajícího při průmyslových procesech pro výrobu elektrické energie. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ a Pavel FRIEDEL. Chlazená sonda s rozprašovací tryskou pro dávkování reakčního činidla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
PEŠAT, Jan, Jiří RYŠAVÝ, Petr KUBESA, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN, Tadeáš OCHODEK a Jan KOLONIČNÝ. Nízkoemisní hořák pro teplovodní kotle malého výkonu spalující tuhá paliva. 2017. [Detail]

2016

OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK a Kamil KRPEC. Automatický kondenzační kotel pro spalování biomasy s vysokou vlhkostí. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
HORÁK, Jiří, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK, Kamil KRPEC a Lubomír MARTINÍK. Hořák pro spalování tuhých paliv. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
PEER, Václav a Pavel FRIEDEL. Pohyblivý rošt energetického zařízení pro využití tuhých paliv. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]

2015

OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK a David KUPKA. Systém akumulace odpadního tepla vznikajícího při průmyslových procesech pro výrobu elektrické energie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK, František HOPAN a Kamil KRPEC. Kontejnerové provedení jednotky s omezeným výkonem pro organický Rankinův cyklus. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
PEER, Václav. Kontinuální odlučovač prachu pro odstraňování tuhých znečišťujících částic z plynných směsí při vysokých teplotách. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]

2014

OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK a David KUPKA. Zařízení k čištění teplosměnných ploch na kotlech malých a středních výkonů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2014. [Detail]

2013

OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK a Kamil KRPEC. Automatický kondenzační kotel pro spalování biomasy s vysokou vlhkostí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš a Jan NAJSER. Způsob výroby plynu z alespoň částečně zplynitelného pevného materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu. 2013. [Detail]

2010

VILIMEC, Ladislav, Kamil STÁREK a Vladimír KUPSA. Svislý separační parogenerátor. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, 2010. [Detail]