Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

2022

HORÁK, Jiří, Jiří RYŠAVÝ, František HOPAN, Kamil KRPEC, Milan DEJ, Petr KUBESA, Vendula LACIOK, Lenka KUBOŇOVÁ, Oleksandr MOLCHANOV, Zdeněk KYSUČAN, Jiří KREMER, Martin GARBA a Miroslav JAROCH. Učebnice správného vytápění. Ostrava: MORAVAPRESS s.r.o, 2022. ISBN 978-80-248-4627-9. [Detail]
PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ, Silvie, Jan KOLONIČNÝ, Petr KUBESA, Oleksandr MOLCHANOV, Radomíra PÁNKOVÁ a Michal HOLUBČÍK. Paliva a jejich vlastnosti. Ostrava: VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2022. ISBN 978-80-248-4624-8. [Detail]

2021

MÍKA, Jiří, Silvie PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ a Lukáš MÍČEK. Bezpečnost v energetice. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2021. ISBN 978-80-248-4553-1. [Detail]

2016

SCHÖN, Jaroslav, Zbigniew Ondřej ADAMUS, Petr BENEŠ, Petr CANKÁŘ, František JIŘÍK, Jiří KOUTNÝ, Petr KYBIC, Jan LEKSA, Libor SEIDL, Simona STOČESOVÁ, Zdeněk TOMAN, František VAVERA, Zdeněk VESELÝ a Jiří HORÁK. Podmínky požární a provozní bezpečnosti spalinových cest. Praha: Společenstvo kominíků ČR, 2016. ISBN 978-80-270-0981-7. [Detail]

2015

KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA, Jiří HORÁK a Šárka TOMŠEJOVÁ. Vliv malých zdrojů tepla na ovzduší v obci včetně spoluspalování vybraných komunálních odpadů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3794-9. [Detail]

2014

HORÁK, Jiří, Petr KUBESA, František HOPAN, Kamil KRPEC, Zdeněk KYSUČAN, Lubomír MARTINÍK, Lenka MICHNOVÁ, Zuzana JANKOVSKÁ, Dvořák JIŘÍ a Vendula DRASTICHOVÁ. Vytápění tuhými palivy v praxi. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3303-3. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš a Jan NAJSER. Zplyňování biomasy I. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3302-6. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA, Jiří HORÁK a Tadeáš OCHODEK. Studie energetického využití odpadu v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2014. ISBN 978-80-248-3547-1. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA, Jiří HORÁK a Tadeáš OCHODEK. Studie odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2014. ISBN 978-80-248-3540-2. [Detail]

2013

TUREK-SZYTOW, Jolanta, Anna GNIDA a Dorota MARCIOCHA. Oczyszczanie gleby w teorii i praktyce. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013. ISBN 978-83-7880-129-0. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr KUBESA, František HOPAN, Kamil KRPEC, Zdeněk KYSUČAN, Zuzana JANKOVSKÁ, Lenka MICHNOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Spalování tuhých paliv v lokálních topeništích. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2961-6. [Detail]

2012

KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA a Rafał Adam CHŁOND. Kvalita ovzduší v Petřvaldu a možnosti jeho zlepšení. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. ISBN 978-80-248-2787-2. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA a Rafał Adam CHŁOND. Kvalita ovzduší v Hanušovicích a možnosti jeho zlepšení. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. ISBN 978-80-248-2786-5. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA a Rafał Adam CHŁOND. Kvlita ovzduší v Opočně a možnosti jeho zlepšení. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. ISBN 978-80-248-2788-9. [Detail]

2011

KOLONIČNÝ, Jan a Veronika HASE. Využití rostlinné biomasy v energetice. Ostrava: Juraj Štefuň - GEORG, 2011. ISBN 978-80-248-2541-0. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, Veronika HASE a David KUPKA. Lokální vytápění - reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí. Ostrava: Juraj Štefuň - GEORG, 2011. ISBN 978-80-248-2374-4. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan a Silvie PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ. Spalovací zařízení pro domácnosti do 50 kW na biomasu. Ostrava: Juraj Štefuň - GEORG, 2011. ISBN 978-80-248-2509-0. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, Jiří HORÁK a Silvie PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ. Kotle malých výkonů na pevná paliva. Ostrava: Juraj Štefuň - GEORG, 2011. ISBN 978-80-248-2542-7. [Detail]

2010

KOLONIČNÝ, Jan, Veronika BOGOCZOVÁ a Jiří HORÁK. Postupy správného topení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2255-6. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, Silvie PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ a Jiří HORÁK. Technologie krbových kamen a krbových vložek. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2254-9. [Detail]

2009

KOLONIČNÝ, Jan, Jiří HORÁK a Silvie PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ. Technologie kachlových kamen. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2071-2. [Detail]