Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha nehodnocená

2020

HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Milan DEJ, Petr KUBESA, Jiří RYŠAVÝ, Vendula LACIOK, Lenka KUBOŇOVÁ, Oleksandr MOLCHANOV, Zdeněk KYSUČAN, Jiří KREMER, Martin GARBA, Stanislav BAJER, Miroslav JAROCH, Lubomír MARTINÍK, Lenka MICHNOVÁ, Jozef JANDAČKA, Jiří DVOŘÁK, Milan HOLOMEK a Stanislav BUCHTA. Příručka správného vytápění. Ostrava: AMOS repro, spol. s.r.o., 2020. ISBN 978-80-248-4452-7. [Detail]

2014

CHMELÍKOVÁ, Karolína a Vilém ADAMEC. Katalog grafických značek pro ochranu obyvatelstva, integrovaný záchranný systém a krizové řízení. Ostrava: Sdružení požárního a abezpečnostního inženýrtsví, 2014. ISBN 978-80-7385-154-5. [Detail]

2011

PUŽOVÁ, Pavlína, Eva BEŇOVÁ a Šárka KROČOVÁ. KPZ aneb Kniha první záchrany pro prváky. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. ISBN 978-80-248-2477-2. [Detail]
BEŇOVÁ, Eva. Výukové texty k soutěži:Možnosti zvyšovaní požární bezpečnosti obcí 2. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. ISBN 978-80-248-2438-3. [Detail]

2006

HORÁK, Jiří. Dvě kapitoly ve skriptech: Výukové materiály pro vzdělávání v rámci Programu odborného růstu pracovníků: Veličiny a jednotky, změny stavu, zákony termodynamiky, vodní pára, parní cyklus (str. 3-16), Paliva, spalování, bilance (str. 39-48). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2006. [Detail]

2004

HORÁK, Jiří. Dvě kapitoly ve skriptech "Technik měření emisí": Měření fyzikálních veličin, Stanovení účinnosti kotlů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2004. ISBN 80-248-0567-7. [Detail]

2002

HORÁK, Jiří. Dvě kapitoly ve skriptech "Technik měření emisí": Podmínky a způsob měření průtoku spalin a vzdušin, Stanovení účinnosti kotlů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2002. ISBN 80-248-0123-X. [Detail]
HORÁK, Jiří. Tři kapitoly ve skriptech "Technik měření malých zdrojů": Stanovení účinnosti kotlů, Stanovení tmavosti kouře, Kontrolní výpočty a přepočty. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2002. ISBN 80-248-0154-X. [Detail]
HORÁK, Jiří. Jedna kapitola ve skriptech "Vedoucí měření emisí": Kritéria pro výběr měřicího místa a jeho parametry. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2002. ISBN 80-248-0122-1. [Detail]