Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kolegové z univerzity v Peru navštívili Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů

Kolegové z univerzity v Peru navštívili Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů
Institut enviromentálních technologií (IET), který je součástí Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO, navštívili v rámci měsíční stáže výzkumní pracovníci z National University of Tumbes na severu Peru Dr. Gerardo Cruz a Mr. John Rimaycuna.

V rámci řešení společných výzkumných projektů Syntéza uhlíkových kvantových teček z agroprůmyslové zbytkové biomasy pomocí hydrotermální karbonizace a/nebo mikrovln, s technickými vlastnostmi vhodnými pro použití při přepravě biomolekul a IET - Excelentní výzkum navštívili partnerskou Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů pod vedením Ing. Lenky Matějové, Ph.D.

Při svém výzkumu využili zařízení velké výkumné infrastruktury ENREGAT pro syntézu uhlíkatých kvantových teček unikátním hydrotermálním zpracováním v průtočném režimu a také pro přípravu biouhlu a aktivního uhlí z banánového odpadu mikrovlnou pyrolýzou. Využili také rozsáhlého analytického zázemí IET k charakterizaci připravených materiálů a jiných produktů. Hydrotermálním zpracováním banánového odpadu, biouhlu z banánového odpadu či chitosanu v průtočném režimu bylo možné získávat uhlíkaté kvantové tečky rozptýlené ve vodném roztoku již po 1 hodině experimentu.

V této oblasti úzce spolupracovali v laboratoři s Ing. Lenkou Matějovou, Ph.D. a Ing. Ivanou Troppovou, Ph.D. Společně testovali vliv tlaku, teploty a typu kyselého prostředí na fyzikálně-chemické vlastnosti syntetizovaných uhlíkatých kvantových teček, které mají dále posloužit jako transportér specifického fragmentu RNA komárů. V oblasti mikrovlnné pyrolýzy, jež byla použita k přípravě sorbentů na bázi uhlu z banánového odpadu, spolupracovali v laboratoři kolegové z Peru s Ing. Zuzanou Jankovskou, Ph.D. a Ing. Michalem Vaštylem, Ph.D., kteří jim pomáhali nejen se správným provedením pyrolýzních experimentů, ale i s analýzou výstupních plynných produktů obsahujících nemalé množství vodíku.

Připravené sorbenty na bázi biouhlu budou testovány pro sorpci těžkých kovů a farmak z reálných vzorků pitné vody v Peru.

Vloženo: 20. 10. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9350 - Institut environmentálních technologií
Zpět