Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Setkání světových odborníků na katalýzu se neobešlo bez vědců z CEET

Setkání světových odborníků na katalýzu se neobešlo bez vědců z CEET
Světové špičky v oblasti katalýzy hostila na sklonku srpna mezinárodní konference EuropaCat 2023 v Praze. Na Institutu environmentálních technologií jsme se zapojili nejen do odborného programu, ale podíleli jsme se také na činnosti českého organizačního výboru a účastníkům konference prezentovali služby velké výzkumné infrastruktury ENREGAT.

„Jelikož se jedná o jednu z nejvýznamnějších konferencí zaměřených na katalýzu, tedy téma prolínající se naším výzkumem, účastníme se této akce pravidelně. Prezentovali jsme výsledky naší práce v přednáškách či posterové sekci, tři mé kolegyně řídily odborné sekce, měli jsme možnost setkat se s řadou našich kolegů a známých z českých i zahraničních pracovišť. Velmi mě těší to, že se nám na místě podařilo domluvit několik vědeckých spoluprací a zahraničních stáží,“ uvedla ředitelka IET Lucie Obalová, která se spolu s dalšími vědci z IET v předcházejícím roce podílela i na přípravě konference. V Praze se měla uskutečnit už před dvěma lety, ale kvůli pandemii covid-19 byla přesunuta na letošní rok.

Konference představila široké spektrum témat – od přípravy a charakterizace materiálů přes zpracování biomasy, valorizaci oxidu uhličitého, petrochemické procesy, environmentální katalýzu a fotokatalýzu a další.  Členky výzkumné skupiny Heterogenní katalýza IET prezentovaly výsledky svého výzkumu zaměřeného na přímý katalytický rozklad oxidu dusnatého, selektivní katalytickou oxidaci amoniaku a v neposlední řadě na vlastnosti katalyzátorů na bázi mědi a niklu pro deoxygenaci organických látek z biomasy.

„Katalytickým rozkladem oxidu dusnatého se zabýváme řadu let. Během své zahraniční stáže v japonské Nagoji jsem získala zajímavá data, která nám pomohla poodhalit průběh reakce a popsat reakční mechanismus na katalyzátorech na bázi směsných oxidů kobaltu. Na konferenci byl i profesor Masaaki Haneda, který byl během stáže mým vedoucím a nyní nám nabídl další vzájemnou spolupráci. Naplánovali jsme stáže i s kolegy z italského Turína, kteří jsou odborníci na studium katalyzátorů s využitím spektroskopických metod, a rýsuje se i spolupráce na nových tématech s Jagellonskou univerzitou v Krakově,“ shrnula konkrétní výstupy skupiny Tereza Bílková, která byla rovněž členkou českého organizačního výboru a na konferenci řídila jednu z odborných sekcí.

Výzkumníci z IET prezentovali rovněž  výsledky výzkumu zaměřeného na katalytickou pyrolýzu, fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého i produkci vodíku fotokatalytickým štěpením vodných roztoků.  

V pořadí 15. ročníku European Congress on Catalysis se zúčastnilo přes 1 700 expertů z více než 50 zemí z různých oblastí katalýzy s akademickým i průmyslovým zázemím. Konferenci pořádá každé dva roky Evropská federace katalytických společností (European Federation of Catalysis Societies, EFCATS) v některé ze členských zemí. Letos se poprvé organizace společně ujaly země V4, tedy Polsko  Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Česká organizační komise byla tvořena zástupci z VŠCHT Praha, ÚCHP AV ČR, Univerzity Pardubice a IET (VŠB-TUO). Během přípravy konference přispěli členové této komise řadou zajímavých náladů. "Přišlo nám zajímavé obohatit společenský program něčím novým, něčím, co jsme na předchozích konferencích ještě nezažili a co by zároveň pomohlo dobré věci. Touto aktivitou byl charitativní běh pro Nadační fond dětské onkologie Krtek," uvedla Kamila Kočí, z jejíž hlavy nápad vzešel. 

Text: Martina Šaradínová

Foto: Tezera Bílková

Vloženo: 19. 9. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět