Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekt Modernizace infrastruktury ENREGAT byl schválen k financování

Projekt Modernizace infrastruktury ENREGAT byl schválen k financování
Rok 2024 začíná na Institutu environmentálních technologií úspěšně, projekt Modernizace infrastruktury ENREGAT z výzvy MŠMT Výzkumné infrastruktury OP JAK byl podpořen.

Od roku 2019 je Institut environmentálních technologií (CEET) se svou výzkumnou infrastrukturou ENREGAT zařazen na Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur ČRENREGAT představuje jedinečnou základnu pro komplexní výzkum spalování, termochemických procesů a anaerobní digesce odpadních materiálů, stejně tak i katalytického, sorpčního a fotokatalytického čištění a membránové separace vznikajících plynů. Kromě toho ENREGAT umožňuje také výzkum v souvisejících oblastech a poskytuje komplexní analytické služby.

“Náš projekt získal ve výzvě Výzkumné infrastruktury OP JAK 76 bodů z 80 možných a umístil se tak na sdíleném 3. místě. Mám z toho velkou radost,” podělila se o úspěch ředitelka Institutu environmentálních technologií a hlavní řešitelka projektu prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. „Díky této finanční podpoře budeme moci rozšířit a modernizovat naše přístrojové vybavení,“ dodává.

V současné době zahrnuje infrastruktura ENREGAT přes šest desítek přístrojů, které mohou využít výzkumní pracovníci a studenti z České republiky i zahraničí v rámci otevřeného přístupu zdarma. “Ročně využije naše služby kolem stovky uživatelů. Věříme, ze díky novým přístrojů jejich počty dále porostou,“ zhodnotila dosavadní využití infrastruktury prof. Obalová.

Projekt umožní sestavení několika unikátních procesních jednotek a nabídku 26 zcela nových služeb, mezi něž patří např. katalytická hydrogenace oxidu uhličitého pro přípravu alkoholů, esterů a dalších organických látek, vysokoteplotní sorpce sirných a halogenovaných sloučenin z pyrolýzního a syntézního plynu, testování fotokatalytických vlastností při simulaci slunečního záření nebo stanovení aktivity a selektivity katalyzátorů pro katalytickou oxidaci chlorovaných těkavých organických látek. U řady dalších služeb bude rozšířena kapacita a úroveň stávajících služeb, např. pořízením sestavy pro charakterizaci katalyzátorů a sorbentů chemisorpčními/teplotně programovanými technikami s TCD/MS detekcí a in-situ FTIR nebo velkokapacitní fyzisorpční aparatury s volumetrickou chemisorpcí.

Vloženo: 18. 1. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9350 - Institut environmentálních technologií
Zpět