Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pozvánka na mezinárodní konferenci ICCT 2024

Česká společnost průmyslové chemie pořádá letos znovu pravidelnou mezinárodní chemicko-technologickou konferenci.

Rádi bychom vás prostřednictvím našeho webu pozvali na 11th International Conference on Chemical Technology – ICCT 2024, která se uskuteční ve dnech 15. až 17. dubna 2024 v Mikulově. Jako vždy je konference zaměřena na novinky a zajímavosti v chemických a farmaceutických technologiích s přihlédnutím k principům Green Dealu a dekarbonizace. Záštitu nad konferencí ICCT 2024 převzaly významné instituce - ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, VŠCHT Praha, Univerzita Pardubice, FCHPT STU Bratislava, ÚCHT AV ČR, SCHP ČR, UniCRE a další podniky českého chemického průmyslu. Program konference počítá s kombinací ústních přednášek, diskusí a posterových prezentací včetně vydání sborníku v angličtině. Sborníky ICCT jsou publikovány v prostředí WOS. Smyslem této iniciativy je podpořit vzájemnou výměnu zkušeností mezi odborníky z chemického průmyslu, pracovníky a studenty vysokých škol a ústavů AV ČR a dalšími významnými experty, zabývajícími se novými technologiemi, využitelnými v oblasti průmyslové chemie. Bližší informace naleznete na webových stánkách konference

Vloženo: 1. 2. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9350 - Institut environmentálních technologií
Zpět