Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědci z výzkumné skupiny Heterogenní fotokatalýza začínají řešit nový projekt

Vědci z výzkumné skupiny Heterogenní fotokatalýza začínají řešit nový projekt
Nový projekt s názvem "Inovativní technologie eliminace emisí amoniaku z odpadního vzduchu pomocí fotochemické oxidace" uspěl ve výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu OP TAK Aplikace.

Projekt byl podán firmou DEKONTA a.s. a Institut environmentálních technologií figuruje jako partner projektu. "S firmou DEKONTA jsme v úzkém kontaktu již řadu let, naše výzkumná témata se prolínají. Jsme velmi rádi, že v rámci tohoto projektu můžeme intezivně spolupracovat i nadále," uvedla prof. Kamila Kočí, vedoucí výzkumné skupiny Heterogenní fotokatalýza.

Hlavním řešitelem projektu za IET je dr. Martin Reli, který se bude spolu s dalšími členy týmu profesorky Kočí zabývat výzkumem a vývojem inovativní technologie pro čištění odpadního vzduchu kontaminovaného amoniakem s využitím metod pokročilých oxidačních procesů (AOP), její následné poloprovozní testování a její aplikací.
V rámci projektu bude vyvinuta a zkonstruována poloprovozní jednotka pro velkoobjemové čištění vzduchu s obsahem amoniaku, která bude dále testována v oblasti čištění různých druhů odpadních vzdušnin obsahujících jako hlavní polutant amoniak. Mezi takové patří například odpadní vzduch z provozů zemědělských výrob (chov prasat, drůbeže), úpraven biologických surovin a odpadů (bioplynové stanice, kompostárny) nebo čistíren odpadních vod (běžné komunální či zemědělské ČOV).
Technologie využívající fotochemické procesy bude dobře využitelná také v dalších provozech, kde se vyskytuje vzduch kontaminovaný amoniakem, a mohla by se tak stát vhodnou alternativou k současně používaným metodám, s nimiž bude srovnána z hlediska efektivity i ekonomické náročnosti na pořízení odpovídajícího zařízení i na jeho provozní náklady.

Vloženo: 7. 2. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9350 - Institut environmentálních technologií
Zpět