Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemicko-inženýrské výpočty:

  • Látkové a entalpické bilance.
  • Návrhové a simulační výpočty separačních procesů (absorpce, adsorpce, rektifikace, extrakce).
  • Návrhové a simulační výpočty chemických reaktorů.
  • Návrhy izolací, výměníků tepla.

Studie, posudky, poradenství v oblasti životního prostředí (odpady, ovzduší, voda, energetika).