Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Posouváme hranice materiálových věd.

logo_SPRAVNE

Pro studenty a výzkumné pracovníky nabízíme využití přístrojového vybavení v režimu otevřeného přístupu zdarma.

Institut environmentálních technologií

... od základního
k aplikovanému výzkumu ...

Institut environmentálních technologií je výzkumně - vzdělávací pracoviště.

Informace o aktuálních projektech

Modernizace infrastruktury ENREGAT

Projekt „Modernizace infrastruktury ENREGAT “ (Infra-ENREGAT) má za úkol přispět k rozvoji infrastrukturní základny pro výzkum, vývoj a inovace ČR prostřednictvím upgrade a modernizace velké výzkumné infrastruktury „Energetické využití odpadů a čištění plynů“ (VVI ENREGAT) komplementárně financované z účelové podpory MŠMT (LM2023056). Single-site výzkumná infrastruktura ENREGAT je provozovaná výzkumným centrem Institut environmentálních technologií v hostitelské instituci VŠB-Technická univerzita Ostrava a své služby nabízí zdarma výzkumné komunitě v rámci otevřeného přístupu od ledna 2019, kdy byla zahrnuta na Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur. 


EU MŠMT Barevné

Institut environmentálních technologií – excelentní výzkum

Cílem projektu je podpora rozvoje vybraných výzkumných aktivit IET VŠB-TU s potenciálem praktických aplikací, podpora a posílení výzkumných týmů, rozvoj infrastruktury a posílení mezinárodní vědecké spolupráce tak, aby došlo k růstu konkurenceschopnosti centra a jeho excelence ve výzkumu v mezinárodním měřítku.

Loga EU a MŠMT

... od základního po aplikovaný výzkum ...