Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Velká výzkumná infrastruktura ENREGAT
Energy Waste Recovery
and Gas Treatment

Institut environmentálních technologií

... od základního
k aplikovanému výzkumu ...

Institut environmentálních technologií je výzkumně - vzdělávací pracoviště.

Informace

Clay Minerals and Waste Fly Ash Ceramics, Volume II - special issue of Open Access Journal Minerals

RNDr. Valášková Marta, DSc. se stala hostující editorkou speciálního čísla časopisu Minerals vydavatele MDPI s názvem Clay Minerals and Waste Fly Ash Ceramics - Volume II.

Catalytic Decomposition of N2O and NO - special issue of Open Access Journal Catalysts

Prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. se stala hostující editorkou speciálního čísla časopisu Catalysts (vydavatel MDPI) s názvem Catalytic Decomposition of N2O and NO.

Photocatalytic Reduction of CO2 - Open Access Journal by MDPI

Ing. Martin Reli, Ph.D. se stal hostitelským editorem ve speciálním čísle Časopisu MDPI s otevřeným přístupem pod názvem Photocatalytic Reduction of CO2.

Clay Minerals and Waste Fly Ash Ceramics - special issue of Open Access Journal Minerals

RNDr. Valášková Marta, DSc. se stala hostující editorkou speciálního čísla časopisu Minerals vydavatele MDPI s názvem Clay Minerals and Waste Fly Ash Ceramics.

Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů

Cílem projektu je navázat a rozvinout mezioborovou spolupráci mezi Institutem environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava a 4 partnery projektu, podniky DEKONTA a.s., GASCONTROL, společnost s r.o., UNIKASSET, spol. s r.o. a TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o., společně řešit vybrané aktuální environmentální problémy za obousměrného transferu informací, znalostí a zkušeností a propojit výzkumně aplikační problémy s dosaženými vědeckými poznatky.

Loga EU a MŠMT

Institut environmentálních technologií – excelentní výzkum

Cílem projektu je podpora rozvoje vybraných výzkumných aktivit IET VŠB-TU s potenciálem praktických aplikací, podpora a posílení výzkumných týmů, rozvoj infrastruktury a posílení mezinárodní vědecké spolupráce tak, aby došlo k růstu konkurenceschopnosti centra a jeho excelence ve výzkumu v mezinárodním měřítku.

Loga EU a MŠMT

... od základního po aplikovaný výzkum ...