Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř poskytuje analytický servis pro základní a aplikovaný výzkum v širokém spektru oblastí. Jedná se například o průkaz/stanovení stopových množství látek jako jsou pesticidy, léčiva, hormony nebo přípravky osobní hygieny v různých druzích vod, dále o identifikaci látek vznikajících při fotokatalytických rozkladech či při organických syntézách, nebo o detekci látek při studiu membránových procesů. Laboratoř se rovněž zaměřuje na analytickou koncovku při výzkumu zpracování odpadních materiálů.

Výzkumné činnosti

  • Analýza vzorků pomocí AAS, UV-VIS, ED-XRF, SPRi.

Základní vybavení

  • Shimadzu UHPLC Nexera XR LC-20AD RX, detektory UV-VIS + fluorescence
  • MS/MS QTRAP 6500+
  • GC/MS Agilent
  • Surface Plasmon Resonance Imaging HORIBA OpenPlex

Poskytované služby

  • Akreditované analýzy polykondenzovaných aromatických uhlovodíků (PAU) v ovzduší.
  • Rozbory povrchové a odpadní vody se zaměřením na léky, pesticidy, a jiné.
  • Stopové analýzy vybraných látek.


      

  IMG_2320-ctverec

Voda3 ctverec

Kontakt

Mgr. Martina Vráblová. Ph.D.
e-mail:  martina.vrablova@vsb.cz
Tel.:    00420 597 32 7311