Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracoviště se zaměřuje na řešení problémů spjatých s výzkumem tuhých zbytků, které vznikají v průběhu spalovacích procesů a dále produktů obdobného charakteru, jako jsou například popílky nebo strusky. Pozornost je věnovaná vlastnostem uvedených produktů ve vztahu k jejich vlivu na složky životního prostředí a vlastnostem, které lze využít při volbě jejich materiálového využití. Je řešena problematika výzkumu hydratačních vlastností zájmových produktů nebo oblast latentní hydraulicity.

Výzkumné činnosti

 • Materiálové využití tuhých zbytků po spalování odpadů.
 • Cementace tuhých zbytků po spalování odpadů.
 • Hydraulické a latentně hydraulické vlastnosti technogenních pucolánů.
 • Kompaktace jemnozrnných látek.

Základní vybavení

 • Soubor prostředků pro přípravu těles na sledování hydratačních a latentně hydratačních procesů (formy různých rozměrů, lisovníky, vibrační stůl, hydratační box).
 • Hydraulický lis pro sledování mechanických vlastností pojivových systémů.
 • Planetový mlýn.
 • Elektrická odporová pec (1400 °C a 1700 °C).
 • Heliový automaticky pyknometr.
 • Sítovačka pro sítový rozbor.
 • Rentgenový difraktometr pro fázovou analýzu práškových materiálů.
 • Řádkovací elektronový mikroskop s EDS detektorem pro chemickou mikroanalýzu.

Poskytované služby

 • Stanovení fázového složení metodou rtg. práškové difrakce.
 • Stanovení hustoty materiálů.
 • Ověření pojivových schopností materiálů.
 • Cementace odpadních materiálů.
 • Stanovení objemových změn oxidických systémů účinkem vody.

Členové výzkumného týmu

prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Ing. Veronika Blahůšková, Ph.D.
Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
Ing. Petra Maierová

Kontakt na vedoucího týmu

prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7308

XRD čtverec

XRD čtverec