Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř výzkumné skupiny Heterogenní katalýza je vybavena pro výzkum procesů čištění odpadních plynů katalytickými a adsorpčními postupy, disponuje vybavením pro odběr plynných vzorků - systém pasivního dávkování plynného vzorku, včetně automatického systému pro čištění odběrových vzorkovnic a poskytuje analytický servis pro analýzy plynných směsí. Výzkumná skupina se zabývá výzkumem a charakterizací katalyzátorů pro heterogenní reakce v plynné fázi s aplikací při čištění odpadních plynů ze stacionárních zdrojů v průmyslovém i laboratorním měřítku a výzkumem rovnováhy a kinetiky adsorpčních a desorpčních procesů. Nabízí testování průmyslových katalyzátorů, výzkum kinetiky katalytických reakcí, modelování reakčních mechanizmů, chemicko-inženýrské výpočty, simulace a návrhy chemických reaktorů, určení adsorpční kapacity plynů a par, případně řešení dalších výzkumných úkolů dle individuálních požadavků zákazníka.


Výzkumné činnosti

 • Výzkum katalyzátorů s aplikací při čištění odpadních plynů ze stacionárních zdrojů (katalytický rozklad N2O, katalytický rozklad NO, selektivní katalytická redukce NOx, selektivní katalytická oxidace NH3, katalytická oxidace CO).
 • Modelování reakčních mechanizmů, výzkum kinetiky katalytických reakcí.
 • Výzkum rovnováhy a kinetiky adsorpčních a desorpčních procesů.


Základní vybavení

 • Průtočné experimentální jednotky pro testování katalyzátorů a sorbentů v plynné fázi vybavené reaktory a kolonami různého měřítka.
 • Univerzální zařízení umožňující sestavit variabilní laboratorní modely fyzikálně-chemických procesů.
 • Vybavení pro odběr plynných vzorků - systém pasivního dávkování plynného vzorku, odběrové zařízení pro personální odběry organických látek, automatický systém pro čištění odběrových vzorkovnic.
 • Plynové chromatografy (TCD, FID, MSD), FTIR, kontinuální analyzátory běžných znečišťujících složek (NOx, NH3, N2O, celkový organický uhlík).
 • Emisní zařízení k odběru vzorků částic, těžkých kovů apod.
 • Chemisorpční analyzátor Autochem II (Micromeritics).
 • Vysokoteplotní a vysokotlaká reakční cela Specac.
 • Rentgenový fluorescenční spektrometr Spectro Xepos (XRF).
 • Iontový chromatograf Metrohm 930 Compact IC Flex.
 • Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací Thermo Nicolet iS10 – kvalitativní analýza pevných a kapalných vzorků.
 • Skenovací elektronový mikroskop TESCAN VEGA G4.


Nabízené služby

 • Testování průmyslových katalyzátorů (tablety, monolity) pro reakce v plynné fázi.
 • Simulace a návrhy chemických reaktorů.
 • Určení adsorpční kapacity široké škály plynů a par.
 • Dynamická měření průrazových křivek a jejich matematické modelování.
 • Návrh parametrů adsorbéru pro čištění odpadních plynů.
 • Návrh adsorbéru pro zrovnoměrnění kolísající koncentrace složek v proudícím plynu.
 • Charakterizace katalyzátorů a sorbentů - množství redukovatelných a oxidovatelných složek, množství kyselých a bazických center.
 • Akreditované analýzy polykondenzovaných aromatických uhlovodíků (PAU) a těkavých organických látek (VOC) v ovzduší.
 • Akreditované analýzy aniontů metodou iontové chromatografie, zejména polutanty ovzduší.
 • Ostatní instrumentální analýzy (individuální požadavky konzultujeme):
  • Prvkové složení pevných a kapalných vzorků (XRF).
  • Chromatografické analýzy.
 • Chemicko-inženýrské výpočty.


Členové výzkumné skupiny

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D
Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
Ing. Kateřina Karásková, Ph.D.
Ing. Tereza Bílková, Ph.D.
Ing. Anna Klegová, Ph.D. (mateřská dovolená)
dr. inž. Sylwia Górecka
Ing. Dagmar Fridrichová
Mgr. Květoslava Hrádková
Ing. Petr Maršolek
Ing. Martina Sikorová (mateřská dovolená)
dr. inž. Kamil Maciej Górecki
Emil Trubka


Kontakt na vedoucí výzkumné skupiny

Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7327

Příspěvek ve sborníku

KRATOŠOVÁ, Gabriela, Marta NATŠINOVÁ, Veronika HOLIŠOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Žaneta CHROMČÁKOVÁ a Ivo VAVRA. Transmission Electron Microscopy Observation of Bionanogold Used for Preliminary N2O Decomposition Testing. In: Advanced Science Letters : 4th Biennial Nanomaterials and Nanotechnology International Conference : proceedings : May 18-21, 2015, Ostrava, Czech Republic. Valencia: American Scientific Publishers, 2016. s. 631-636. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Světlana KOZUBOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ, Lucie OBALOVÁ a Pegie COOL. Catalytic activity of cobalt impregnated on ordered mesoporous silica materials in N2O decomposition. In: NANOCON 2015 : 7th international conference : conference proceedings : (reviewed version) : October 14th-16th 2015, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. s. 242-248. ISBN 978-80-87294-63-5. [Detail]
HUO, Pengwei, Martin RELI, Lenka MATĚJOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. A NEW GAS PHASE PHOTOCATALYTIC REACTOR FOR CO2 CONVERSION: OPTIMAL PHOTOREDUCTION CONDITIONS WITH TiO2 P25 PHOTOCATALYST. In: NANOCON 2015: 7th international conference : proceedings of abstracts. Ostrava: Tanger, 2015. s. 236-241. ISBN 978-80-87294-59-8. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Olga ŠOLCOVÁ, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Critical aspects in gold photocatalysis. In: 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : proceedings : hotel Hutník, Tatranské Matliare, Slovakia, May 27-31, 2013. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2013. s. 246. ISBN 978-80-89475-09-4. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Zdeněk MATĚJ, Satu PITKÄAHO a Lucie OBALOVÁ. Via CO2 photoreduction over nanocrystalline TiO2 towards valuable products. In: Clean air research at the University of Oulu : proceedings of the 2nd SkyPro Conference : November 12th 2013, University of Oulu, Finland. Oulu: University of Oulu, 2013. s. 57-62. ISBN 978-952-62-0292-1. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, František KOVANDA, Květuše JIRÁTOVÁ, Jaromír ŠRÁMEK, Kateřina KARÁSKOVÁ, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Karel BOROVEC a Milan DEJ. New catalyst for removal of N2O from nitric acid plant tail gases. In: International Conference n Chemical Technology - ICCT 2013. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2013. s. 319-324. ISBN 978-80-86238-55-5. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Taťána KULOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ a František KOVANDA. Alkali metals promoted Co-Mn-Al mixed oxide for N2O catalytic decomposition. In: 38th International Conference of Slovak Society of Chemical. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011. s. 1304-1309. ISBN 978-80-227-3503-2. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Lucie OBALOVÁ, Oldřich VLACH, Ivana TROPPOVÁ a Jaroslav KALOUSEK. Modelling of NO adsorption in fixed bed on activated carbon. In: 38th International Conference of Slovak Society of Chemical. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011. s. 943-954. ISBN 978-80-227-3503-2. [Detail]
TROPPOVÁ, Ivana, Lucie OBALOVÁ, Soňa ŠTUDENTOVÁ, Lenka KUBOŇOVÁ a Karel OBROUČKA. Sorption charakteristics of xylene and isooctane on activated carbon determined gravimetrically. In: 38th International Conference of Slovak Society of Chemical. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011. s. 976-984. ISBN 978-80-227-3503-2. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Soňa ŠTUDENTOVÁ, Lucie OBALOVÁ a Květuše JIRÁTOVÁ. Co-Mn-Al mixed oxide supported on TiO2 for N2O decomposition. In: NOEA 2011 : International Symposium on Nitrogen Oxides Emission Abatement : book of abstracts. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. s. 155-157. ISBN 978-83-233-3249-7. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Simona KREJČÍKOVÁ, Zdenek LACNÝ, Olga ŠOLCOVÁ a Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic decomposition of N2O on Ag-TiO2. In: NOEA 2011 : International Symposium on Nitrogen Oxides Emission Abatement : book of abstracts. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. s. 159-161. ISBN 978-83-233-3249-7. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Květuše JIRÁTOVÁ a František KOVANDA. N2O catalytic decomposition – from laboratory experiment to industry reactor. In: NOEA 2011 : International Symposium on Nitrogen Oxides Emission Abatement : book of abstracts. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. s. 97-97. ISBN 978-83-233-3249-7. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana, Lucie OBALOVÁ, Karel OBROUČKA a Jan KUSNĚŘ. III. Zrovnoměrnění emisí NOx z průmyslových zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění. In: 36. Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK, 2010. s. 68-73. ISBN 978-80-254-6355-0. [Detail]
NOWAK, Benedikt, Libor PERUTKA, Lenka KUBOŇOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Kamila KOČÍ, Harald MATTENBERGER, Louis HERMANN a Franz WINTER. A study of heavy metal removal from sewage sludge. In: 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2010. s. 388-394. ISBN 978-80-227-3290-1. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kamil WICHTERLE, Marek VEČEŘ, Kamila KOČÍ, Zuzana MIKULOVÁ a Kateřina SMUTNÁ. New laboratory of process engineering at VŠB-TUO. In: 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2010. s. 924-926. ISBN 978-80-227-3290-1. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ a František KOVANDA. N2O catalytic decomposition and temperature programmed desorption tests on alkali metals promoted catalysts. In: 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2010. s. 927-935. ISBN 978-80-227-3290-1. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Kateřina MATĚJŮ, Lucie OBALOVÁ, Simona KREJČÍKOVÁ, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ a Olga ŠOLCOVÁ. Effect of silver doping on the TiO2 for photocatalytic reduction of CO2. In: 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2010. s. 950-969. ISBN 978-80-227-3290-1. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ a František KOVANDA. N2O catalytic decomposition and temperature programmed desorption tests on alkali metals promoted catalysts. In: APAC 2010. Zabrze: Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Science, 2010. s. 335-337. ISBN 978-83-926523-3-5. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Gabriela MANIAK, Kateřina KARÁSKOVÁ, František KOVANDA a Andrzej KOTARBA. Electronic nature of potassium promotion effect in Co-Mn-Al layered double hydroxide on the catalytic decomposition of N2O. In: APAC 2010. Zabrze: Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Science, 2010. s. 345-347. ISBN 978-83-926523-3-5. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ondřej KOZÁK, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ, Petr PRAUS a Lucie OBALOVÁ. Influence of reactor geometry on the yield of CO2 photocatalytic reduction. In: APAC 2010. Zabrze: Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Science, 2010. s. 367-369. ISBN 978-83-926523-3-5. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Vlastimil MATĚJKA, Pavel KOVÁŘ, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ a Lucie OBALOVÁ. Comparison of the Pure TiO2 and Kaolinite/TiO2 Composite as Catalyst for CO2 Photocatalytic Reduction. In: Proceedings of the 6th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications. Praha: ITC Prague Press, 2010. s. 221-222. ISBN 978-80-7080-750-7. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana a Lucie OBALOVÁ. NO adsorption study for leveling of NO concentration fluctuations. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part III. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, 2009. s. 131-136. ISBN 978-80-248-1996-9. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana, Lukáš SKOVRANEK, Lucie OBALOVÁ a Jan ČERVENKA. II. Zrovnoměrnění emisí VOC a NOx z průmyslových zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění. In: 35.Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: PhDr. Zdeňka jelínková, CSc., 2009. s. 111-114. ISBN 978-80-254-3512-0. [Detail]
KOČÍ, Kamila a Lucie OBALOVÁ. Kinetic model of CO2 photocatalytic reduction over TiO2. In: 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2009. s. 1-14. ISBN 978-80-227-3072-3. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, Květa JIRÁTOVÁ a F KOVANDA. Effect of promoters in calcined Co-Mn-Al layered double hydroxide on catalytic decomposition of N2O. In: 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2009. s. 1-9. ISBN 978-80-227-3072-3. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ a Š MICHALÁKOVÁ. Katalytický rozklad N2O na směsném oxidu Co-Mn-Al s obsahem draslíku v simulovaném procesním plynu. In: CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009. s. 1-10. ISBN 978-80-86059-51-8. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana, Lukáš SKOVRANEK, Lucie OBALOVÁ, Jan ČERVENKA a Jan KUSNĚŘ. II.Zrovnoměrnění emisí VOC a NOx z průmyslových zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění. In: Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc.-PPK, Korunní 73, 13000 Praha 3, 2009. s. 111-114. ISBN 978-80-254-3512-0. [Detail]
SKOVRANEK, Lukáš, Ivana POTYKOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Karel OBROUČKA a Jan KUSNĚŘ. Zrovnoměrnění emisí VOC z průmyslových zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění. In: Sborník přednášek - Emise organických látek z technologických procesů a metody jejich snižování. Pardubice: Český svaz vědeckotechnických společností, Dům techniky Pardubice spol. s r.o., 2009. s. 61-64. ISBN 978-80-02-02139-1. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana a Lucie OBALOVÁ. Zrovnoměrnění emisí NOx z průmyslových zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2009. Ostrava: Regionální centrum EIA s.r.o., 2009. s. 108-116. ISBN 978-80-904354-0-7. [Detail]
GALEJOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ a František KOVANDA. N2O catalytic decomposition - effect of pelleting pressure on activity of the Co-Mn-Al mixed oxide catalyst. In: 1st Nanomaterials and Nanotechnology Meeting. Ostrava: REPRONIS, 2008. s. 41-41. ISBN 978-80-7329-190-7. [Detail]
GALEJOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ a František KOVANDA. N2O catalytic decomposition - effect of pelleting pressure on activity of the Co-Mn-Al mixed oxide catalyst. In: 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2008. s. 204-212. ISBN 978-80-227-2903-1. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Olga ŠOLCOVÁ, Daniela PLACHÁ a Zdenek LACNÝ. Size dependency of nanocrystalline TiO2 on photocatalytic reactivity exemplified by CO2 photoreduction. In: 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2008. s. 328-328. ISBN 978-80-227-2903-1. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie a Marek VEČEŘ. Thermal dehydration of phtalic acid. In: 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2008. s. 97-97. ISBN 978-80-227-2903-1. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Květuše JIRÁTOVÁ, Kateřina GALEJOVÁ a František KOVANDA. Effect of potassium in calcined Co-Mn-Al layered double hydroxide on catalytic decomposition of N2O. In: 5th International Conference on Environmental Catalysis. Belfast: Queens University Belfast, 2008. s. 177-177. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Daniela PLACHÁ, Zdenek LACNÝ a J.C.S WU. Effect of potassium in calcined Co-Mn-Al layered double hydroxide on catalytic decomposition of N2O. In: 5th International Conference on Environmental Catalysis. Belfast: Queens University Belfast, 2008. s. 357-357. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ, L. MATĚJOVÁ, Daniela PLACHÁ a Zdenek LACNÝ. Size dependency of nanocrystalline TiO2 on photocatalytic reactivity exemplified by CO2 photoreduction. In: 9th Pannonian International Symposium on Catalysis. Bratislava, SLovenská republika: Slovak University of Technology, 2008. s. 300-307. ISBN 978-80-227-2923-9. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kateřina GALEJOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ a František KOVANDA. Catalytic N2O decomposition over K doped Co-Mn-Al spinel catalyst: water inhibition. In: 9th Pannonian International Symposium on Catalysis. Bratislava, SLovenská republika: Slovak University of Technology, 2008. s. 369-374. ISBN 978-80-227-2923-9. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kateřina GALEJOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ a František KOVANDA. Effect of potassium promoter in Co-Mn-Al mixed oxide on the N2O catalytic decomposition in the presence of NOx. In: Materials, Metalurgy and Interdisciplinary, Co-working. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 280-289. ISBN 978-80-248-1843-6. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ a L. MATĚJOVÁ. Size Dependency of Nanocrystalline TiO2 on Photocatalytic Reactivity Exemplified by CO2 Photoreduction. In: Materials, Metalurgy and Interdisciplinary, Co-working. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 307-314. ISBN 978-80-248-1843-6. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ, Daniela PLACHÁ a Zdenek LACNÝ. Effects of temperature, pressure and volume of reacting phase on Photocatalysis exempliefied by CO2 photoreduction on suspended nanocrystalline TiO2. In: XXXX. Symposium on Catalysis. Praha: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., 2008. s. 45-46. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ a Zdenek LACNÝ. Photocatalytic reduction of CO2. In: 34th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2007. s. 1-15. ISBN 978-80-227-2640-5. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ a František KOVANDA. Carbon monoxide interaction with Co-Mn-Al mixed oxide catalyst. In: 34th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2007. s. 308-308. ISBN 978-80-227-2640-5. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, František KOVANDA, Květuše JIRÁTOVÁ, Zdenek LACNÝ a Marta VALÁŠKOVÁ. Katalytické metody snižování emisí N2O. II. Katalyzátory na bázi hydrotalcitu - výsledky výzkumu. In: Aprochem 2007, Odpadové fórum. Praha: PetroChemProgress, 2007. s. 3551-3559. ISBN 978-80-02-01894-0. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie a Kateřina PACULTOVÁ. Katalytické metody snižování emisí N2O. I. Problematika emisí N2O ve výrobě HNO3. In: Aprochem 2007, Odpadové fórum. Praha: PetroChemProgress, 2007. s. 3569-3575. ISBN 978-80-02-01894-0. [Detail]
GALEJOVÁ, Kateřina a Lucie OBALOVÁ. Effect of pressure at preparation of catalysts on catalytic activity. In: Den doktorandů 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 35-36. ISBN 978-80-248-1675-3. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, František KOVANDA a Květuše JIRÁTOVÁ. Catalytic reduction of nitrous oxide with carbon monoxide over calcined Co-Mn-Al hydrotalcite. In: International Symposium on Air and Water Pollution Abatement. Krakow: DEKA, 2007. s. 165-166. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, KOVANDA, JIRÁTOVÁ, BALABÁNOVÁ, Zdenek LACNÝ a ROJKA. Catalytic decomposition of N2O over Ni-Al catalysts prepared from hydrotalcite-like compounds: effect of precursor crystallinity. In: 33rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2006. s. 1-10. ISBN 80-227-2409-2. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, VESELÁ a Kateřina PACULTOVÁ. Design of catalytic reactor for the N2O abatement. In: 33rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2006. s. 1-2. ISBN 80-227-2409-2. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, KOVANDA, JIRÁTOVÁ, BALABÁNOVÁ, Zdenek LACNÝ a ROJKA. Influence of the crystallinity of Ni-Al layered double hydroxide precursor on the activity of related mixed oxides in N2O decomposition. In: 8th Pannonian International Symposium on Catalysis. Szeged, Hungary: Hungarian zeolite association, 2006. s. 220-226. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, JIRÁTOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ, BALABÁNOVÁ, ROJKA a KOVANDA. Performance of nanostructured Co-Mn-Al spinel-type oxide catalysts prepared from hydrotalcite-like precursors in the catalytic decomposition of N2O. In: CONCORDE: Prezent and Future. Seville, Spain: Concorde Secretariat, Madrid, Spain, 2006. s. 1-1. ISSN 0000-0000. [Detail]
MACHÁČKOVÁ, Adéla, Lucie OBALOVÁ a Zuzana KLEČKOVÁ. Určení elektrické vodivosti směsných oxidů v závislosti na teplotě. In: METAL 2006, 15. mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: Tanger, 2006. s. 35-35. ISBN 80-86840-18-2. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, JIRÁTOVÁ a KOVANDA. Performance of N2O destruction in the presence of CO over mixed metal oxide catalyst derived from Co-Mn-Al hydrotalcite-type precursors. In: Symposium on catalysis.. Praha: Institute of Physical Chemistry, J. Heyrovský, 2006. s. 69-70. ISBN 00000. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie a FÍLA. Mechanism of nitrous oxide decomposition in the presence of oxygen. In: 32nd Internationa Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2005. s. 71-79. ISBN 80-227-2224-3. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, BALABÁNOVÁ, JIRÁTOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Catalytic decomposition of N2O over calcined Co-Mn-Al catalysts prepared from hydrotalcite-like precursors with different Mn/Al ratio. In: 32nd International Conference of the Slovak society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2005. s. 267-286. ISBN 80-227-224-3. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, JIRÁTOVÁ a KOVANDA. Catalytic decomposition of nitrous oxide over Co-containing spinels prepared from hydrotalcite-like precursors. In: 4th International Conference on Environmental Catalysis. Heidelberg, Germany: DECHEMA e.V., 2005. s. 190. ISBN xxx. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie a FÍLA. Kinetic analysis of N2O decomposition over calcined hydrotalcites. In: 4th International Congress on Environmental Catalysis. Heidelberg, Germany: DECHEMA e.V., 2005. s. 195. ISBN xxx. [Detail]
VESELÁ, , Lucie OBALOVÁ a Kamil WICHTERLE. Možnosti využití programu ASPEN Plus při chemicko-inženýrských výpočtech. In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA. Praha: Process Engineering Publisher, 2005. s. 204-212. ISBN 80-86059-42-1. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, ONDROUŠEK a Zdenek LACNÝ. Studie katalytické redukce N2O amoniakem. In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005.. Praha: Process Engineering Publisher, 2005. s. 134-144. ISBN 80-86059-42-1. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina a Lucie OBALOVÁ. Catalytic reduction of nitrous oxide by ammonia. In: Den interních doktorandů FMMI. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 22-23. ISBN 80-248-0978-8. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, BALABÁNOVÁ, JIRÁTOVÁ a KOVANDA. Effect of Mn/Al ratio in Co-Mn-Al catalysts prepared from hydrotalcite-like precursors on catalytic decomposition of N2O. In: Europacat-VII: Catalysis: a key for richer and cleaner society.. Sofia, Bulgaria: European Federation of Catalysis Societies, 2005. s. 276-277. ISBN xxx. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kateřina PACULTOVÁ, BALABÁNOVÁ, JIRÁTOVÁ, KOVANDA a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Effect of Mn/Al ratio in Co-Mn-Al catalysts prepared from hydrotalcite-like precursors on catalytic decomposition of N2O. In: International symposium on air pollution abatement catalysis APAC 2005. Warsaw, Poland: Polish Academy of Sciences, 2005. s. 281-282. ISBN 83-916351-2-0. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, JIRÁTOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, KOVANDA a BASTL. The activity and stability of calcined hydrotalcite-like compounds in N2O decomposition. In: 13th International Congress on Catalysis. Paris, France: Presses de l'ecole nationale des Ponts et chausses, 2004. s. 314. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, JIRÁTOVÁ, KOVANDA, Kateřina PACULTOVÁ, Zdenek LACNÝ a BASTL. Co-containing mixed oxides and their activity in catalytic decomposition of nitrous oxide. In: 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA. Praha: Process Engineering Publisher, 2004. s. 332. ISBN 80-86059-40-5. [Detail]
KOVANDA, , ROJKA, JIRÁTOVÁ a Lucie OBALOVÁ. Effect of the Ni-Al hydrotalcite-like precursor hydrothermal treatment on the properties of the related mixed oxide catalyst. In: 2nd Mid-European Clay Conference (Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series). Szeged, Hungary: Institut Mineralogicum, Geochemicum et Petrographicum Universitatis Szegediensis, 2004. s. 59. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, JIRÁTOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. The activity and stability of calcined hydrotalcite-like compounds in N2O decomposition. In: 31th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2004. s. 20. ISBN 80-227-2052-6. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ a Zdenek LACNÝ. Catalytic decomposition of nitrous oxide over calcined Co(Mg)-Mn(Al) hydrotalcite-like compounds. In: 31th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2004. s. 213. ISBN 80-227-2052-6. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina a Lucie OBALOVÁ. Catalytic reduction of nitrous oxide in the presence of ammonia. In: Den interních doktorandů 2004 FMMI. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 46-47. ISBN 80-248-0686-X. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, KOVANDA, VALÁŠKOVÁ, Monika KŘÍSTKOVÁ, Zdenek LACNÝ a KOLINOVÁ. A study of the catalytic activity of calcined Ni/Mg/Al (Mn) hydrotalcites for N2O decomposition. In: International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2003. s. 97. ISBN 80-227-1889-0. [Detail]
KOLINOVÁ, Kateřina a Lucie OBALOVÁ. Studie katalytického rozkladu N2O na kalcinovaných Ni-(Mg)-Al hydrotalcitech v přítomnosti O2 a NO2. In: International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2003. Praha: Process Engineering Publisher, 2003. s. 166-175. ISBN 80-86059-33-2. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, KOVANDA, JIRÁTOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) a Kamil WICHTERLE. Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide over Calcined Hydrotalcite-like Compounds. In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002, Sumaries 1. Praha: Process Engineering Publisher, 2002. s. 356. ISBN 80-86059-33-2. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Zdenek LACNÝ a SMETANA. Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide over Oxides Derived from Hydrotalcite- Like Compounds. In: 29th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2002. s. 60. ISBN 80-227-1690-1. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie. Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide. In: Den interních doktorandů 2000 Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 18-20. ISBN 80-7078-850-X. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Pavel DANIHELKA a Kamil WICHTERLE. Possibilities of abatement N2O emissions in waste gases from chemical processes. In: Proceedings 27thInternational Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2000. s. 108-109. ISBN 80-227-1350. [Detail]
WICHTERLE, Kamil a Lucie OBALOVÁ. Suspended particle circulation in gas-lift tanks. In: Proceedings of 26th Conference SSChE. Bratislava: Slovak University of Technology, 1999. s. 58-66. ISBN 80-227-1216-7. [Detail]

Závěrečné práce

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Selektivní katalytická oxidace amoniaku za použití katalyzátorů na bázi směsných oxidů.
(Selective catalytic oxidation of ammonia over mixed metal oxides.)
Kateřina Kupková dr inż. Sylwia Górecka Bakalářská
Studium vlivu procesních podmínek na přímý katalytický rozklad NO.
(Effect of process conditions in direct catalytic NO decomposition.)
Bc. Adéla Murcková Ing. Tereza Bílková, Ph.D. Bakalářská
Aplikace iontových kapalin k úpravě textilu pro ochranu pokožky proti UV záření
(Application of ionic liquids for textile treatment to protect the skin against UV radiation)
Ing. Jana Vaštyl prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Katalyzátory na bázi směsných oxidů pro environmentální aplikace.
(Mixed oxide based catalysts for environmental application.)
Bc. Johanka Hibschová doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Bakalářská

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Cesiem promotovaný Co3O4 katalyzátor nanesený na keramické pěně pro snižování emisí oxidu dusného
(Cesium promoted Co3O4 catalyst deposited on ceramic foam support for nitrous oxide decomposition)
Ing. Tomáš Kiška doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Diplomová
Rafinace surového kaprolaktamu
(Refining of crude caprolactam)
Ing. Filip Kovár prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Cesium jako promotor Co3O4 pro katalytický rozklad N2O
(Cesium as Co3O4 promotor for the catalytic decomposition of N2O)
Ing. Svatopluk Michalik prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Katalytický rozklad NO
(Catalytic decomposition of NO)
Ing. Tereza Bílková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Katalytický rozklad jako možnost snížení emisí NO
(Catalytic decomposition of NO as the possibility of NO emissions decrease)
Bc. Monika Nogolová doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Diplomová
Nanesené tvarované katalyzátory na bázi směsných oxidů kobaltu pro rozklad N2O
(Supported shaped catalysts based on cobalt mixed oxides for N2O decomposition)
Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Optimalizace přípravy kobaltových katalyzátorů nanesených na strukturované nosiče pro katalytický rozklad oxidu dusného.
(Optimization of the process of deposition of cobalt based catalysts for nitrous oxide decomposition on the structured support.)
Ing. Tomáš Kiška doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace předúpravy lakování hliníkových autokol
(Optimization of the coating pretreatment of aluminum car wheels)
Bc. Klára Obroučková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Optimalizace obsahu cesia ve směsných kobaltových oxidech pro katalytický rozklad N2O
(Optimization of cesium content in cobalt mixed oxides for N2O catalytic decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Povrchová aktivace uspořádaných mezoporézních křemičitých materiálů kobaltem a rhodiem
(Surface activation of ordered mesoporous silica materials by cobalt and rhodium)
Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Studium katalyzátorů pro rozklad oxidů dusíku
(Study of catalysts for nitrogen oxides decomposition )
Bc. Veronika Draštíková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Adsorpce CO2 na aktivním uhlí
(Adsorption of CO2 on activated carbon)
Ing. Tereza Bílková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Tvarované katalyzátory s obsahem přechodných kovů a jejich účinnost pro katalytický rozklad N2O
(Shaped catalysts containing transition metals and their efficiency for N2O catalytic decomposition )
Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Optimalizace obsahu Cs a Na promotoru ve směsném Co-Mn-Al oxidu
(Optimization of Cs and Na promoter content in Co-Mn-Al mixed oxide)
Ing. Svatopluk Michalik prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Vliv nosiče na katalytické vlastnosti Co-Mn-Al směsného oxidu
(The Influence of Support on Catalytic Properties of Co-Mn-Al Mixed Oxide)
Ing. Jana Strakošová prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek pro rozklad oxidu dusného
(Catalysts with low content of active species for dinitrogen monoxide decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Směsné oxidy s obsahem kovových promotorů pro katalytický rozklad N O
(Mixed Oxides with Metal Promoters for N O Catalytic Decomposition)
Ing. Kateřina Karásková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Vliv kovových katalyzátorů na syntézu aminů ve vícefázových reaktorech
(Influence of Metal Catalysts on Amine Synthesis in Multiphase Reactors)
Mgr. Libor Dluhoš prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Absorpce oxidu uhličitého
(Absorption of carbon dioxide)
Bc. Lukáš Galla prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Odstranění těžkých kovů z popela splaškových kalů v reaktoru s fluidním ložem
(Heavy metal removal of sewage sludge ash in a fluidized bed reactor)
Bc. Libor Perutka prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava katalyzátorů modifikovaných promotory a jejich aktivita pro katalytický rozklad N2O
(Preparation of Catalysts Modified by Promoters and their Activity for N2O Decomposition)
Ing. Jana Strakošová prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Bakalářská
Kinetika katalytického rozkladu oxidu dusného
(Kinetics of catalytic decomposition of nitrous oxide)
Bc. Šárka Michaláková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Studium eliminace pachových látek
(Study of malodorous compounds elimination)
Ing. Miroslava Macháčková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Nanomateriály TiO pro fotokatalytickou reakci CO
(xxx)
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační