Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř výzkumné skupiny Heterogenní katalýza je vybavena pro výzkum procesů čištění odpadních plynů katalytickými a adsorpčními postupy, disponuje vybavením pro odběr plynných vzorků - systém pasivního dávkování plynného vzorku, včetně automatického systému pro čištění odběrových vzorkovnic a poskytuje analytický servis pro analýzy plynných směsí. Výzkumná skupina se zabývá výzkumem a charakterizací katalyzátorů pro heterogenní reakce v plynné fázi s aplikací při čištění odpadních plynů ze stacionárních zdrojů v průmyslovém i laboratorním měřítku a výzkumem rovnováhy a kinetiky adsorpčních a desorpčních procesů. Nabízí testování průmyslových katalyzátorů, výzkum kinetiky katalytických reakcí, modelování reakčních mechanizmů, chemicko-inženýrské výpočty, simulace a návrhy chemických reaktorů, určení adsorpční kapacity plynů a par, případně řešení dalších výzkumných úkolů dle individuálních požadavků zákazníka.


Výzkumné činnosti

 • Výzkum katalyzátorů s aplikací při čištění odpadních plynů ze stacionárních zdrojů (katalytický rozklad N2O, katalytický rozklad NO, selektivní katalytická redukce NOx, selektivní katalytická oxidace NH3, katalytická oxidace CO).
 • Modelování reakčních mechanizmů, výzkum kinetiky katalytických reakcí.
 • Výzkum rovnováhy a kinetiky adsorpčních a desorpčních procesů.


Základní vybavení

 • Průtočné experimentální jednotky pro testování katalyzátorů a sorbentů v plynné fázi vybavené reaktory a kolonami různého měřítka.
 • Univerzální zařízení umožňující sestavit variabilní laboratorní modely fyzikálně-chemických procesů.
 • Vybavení pro odběr plynných vzorků - systém pasivního dávkování plynného vzorku, odběrové zařízení pro personální odběry organických látek, automatický systém pro čištění odběrových vzorkovnic.
 • Plynové chromatografy (TCD, FID, MSD), FTIR, kontinuální analyzátory běžných znečišťujících složek (NOx, NH3, N2O, celkový organický uhlík).
 • Emisní zařízení k odběru vzorků částic, těžkých kovů apod.
 • Chemisorpční analyzátor Autochem II (Micromeritics).
 • Vysokoteplotní a vysokotlaká reakční cela Specac.
 • Rentgenový fluorescenční spektrometr Spectro Xepos (XRF).
 • Iontový chromatograf Metrohm 930 Compact IC Flex.
 • Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací Thermo Nicolet iS10 – kvalitativní analýza pevných a kapalných vzorků.
 • Skenovací elektronový mikroskop TESCAN VEGA G4.


Nabízené služby

 • Testování průmyslových katalyzátorů (tablety, monolity) pro reakce v plynné fázi.
 • Simulace a návrhy chemických reaktorů.
 • Určení adsorpční kapacity široké škály plynů a par.
 • Dynamická měření průrazových křivek a jejich matematické modelování.
 • Návrh parametrů adsorbéru pro čištění odpadních plynů.
 • Návrh adsorbéru pro zrovnoměrnění kolísající koncentrace složek v proudícím plynu.
 • Charakterizace katalyzátorů a sorbentů - množství redukovatelných a oxidovatelných složek, množství kyselých a bazických center.
 • Akreditované analýzy polykondenzovaných aromatických uhlovodíků (PAU) a těkavých organických látek (VOC) v ovzduší.
 • Akreditované analýzy aniontů metodou iontové chromatografie, zejména polutanty ovzduší.
 • Ostatní instrumentální analýzy (individuální požadavky konzultujeme):
  • Prvkové složení pevných a kapalných vzorků (XRF).
  • Chromatografické analýzy.
 • Chemicko-inženýrské výpočty.


Členové výzkumné skupiny

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D
Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
Ing. Kateřina Karásková, Ph.D.
Ing. Tereza Bílková, Ph.D.
Ing. Anna Klegová, Ph.D. (mateřská dovolená)
dr. inž. Sylwia Górecka
Ing. Dagmar Fridrichová
Mgr. Květoslava Hrádková
Ing. Petr Maršolek
Ing. Martina Sikorová (mateřská dovolená)
dr. inž. Kamil Maciej Górecki
Emil Trubka


Kontakt na vedoucí výzkumné skupiny

Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7327

Článek

KLEGOVÁ, Anna, Kateřina PACULTOVÁ, Tomáš KIŠKA, J. GRYBOŚ, Z. SOJKA a Lucie OBALOVÁ. On the optimal Cs/Co ratio responsible for the N2O decomposition activity of the foam supported cobalt oxide catalysts. Arabian Journal of Chemistry. New York: Elsevier Science, 2023, 16(12), s. nestránkováno. ISSN 1878-5352. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Kateřina PACULTOVÁ, Tereza BÍLKOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Martin KOŠTEJN, Pavlína PEIKERTOVÁ, Paweł STELMACHOWSKI, Pavel KUKULA a Lucie OBALOVÁ. Effect of Zinc on the Structure and Activity of the Cobalt Oxide Catalysts for NO Decomposition. Catalysts. MDPI Open Access Publishing, 2023, 13(1), s. 1-22. ISSN 2073-4344. [Detail]
SIUDYGA, Tomasz, Maciej KAPKOWSKI, Daniel LACH, Piotr BARTCZAK, Karina KOCOT, Izabela JENDRZEJEWSKA, Grzegorz DERCZ, Maciej ZUBKO, Katarzyna BALIN, Sylwia GOLBA, Blazej TOMICZEK, Kateřina PACULTOVÁ a Jaroslaw POLANSKI. Induction heating catalysis: Carbon dioxide methanation on deactivation-resistant trimetallic PdRe/Ni nanoconjugates with Ni-supports. Chemical Engineering Research and Design. San Diego: Elsevier, 2023, 199(NOV 2023), s. 102-114. ISSN 0263-8762. [Detail]
BÍLKOVÁ, Tereza, Kateřina PACULTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Kvetuse JIRATOVA, Martin KOSTEJN, Grzegorz SLOWIK, Michal RITZ, Masaaki HANEDA a Lucie OBALOVÁ. Surface Potassium Promotion of Co4MnAlOx in Direct NO Decomposition Generates the Same Type of Active Sites as Bulk Promotion. Industrial and engineering chemistry research. Washington, D. C.: American Chemical Society, 2023, 62(31), s. 12053-12442. ISSN 0888-5885. [Detail]
KLEGOVÁ, Anna, Kateřina PACULTOVÁ, Tomáš KIŠKA a Lucie OBALOVÁ. How Loading of Co3O4-Cs on an Open-Cell Foam Influences N2O Decomposition. Industrial and engineering chemistry research. Washington, D. C.: American Chemical Society, 2023, 62(3), s. nestránkováno. ISSN 0888-5885. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Ivana TROPPOVÁ, Satu PITKÄAHO, Kateřina PACULTOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Ondřej KANIA a Riitta KEISKI. Oxidation of Methanol and Dichloromethane on TiO2-CeO2-CuO, TiO2-CeO2 and TiO2-CuO@VUKOPOR(R)A Ceramic Foams. Nanomaterials. MDPI Open Access Publishing, 2023, 13(7), s. 1148. ISSN 2079-4991. [Detail]
GÓRECKA, Sylwia, Kateřina PACULTOVÁ, Aneta SMÝKALOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Kamil Maciej GÓRECKI, Anna ROKICIŃSKA, Piotr KUŚTROWSKI, Radim ŽEBRÁK a Lucie OBALOVÁ. Role of the Cu content and Ce activating effect on catalytic performance of Cu-Mg-Al and Ce/Cu-Mg-Al oxides in ammonia selective catalytic oxidation. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2022, 573(573 (2022) 151540), s. nestránkováno. ISSN 0169-4332. [Detail]
KLEGOVÁ, Anna, Kateřina PACULTOVÁ, Tomáš KIŠKA, Pavlína PEIKERTOVÁ, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI a Lucie OBALOVÁ. Washcoated open-cell foam cobalt spinel catalysts for N2O decomposition. Molecular Catalysis. New York: Elsevier Science, 2022, 533(December), s. nestránkováno. ISSN 2468-8231. [Detail]
ABUZIED, Bahaa M. M.Mohamed, Lucie OBALOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ, Anna KLEGOVÁ a Abdullah M. ASIRI. An investigation on the N2O decomposition activity of MnxCo1-xCo2O4 nanorods prepared by the thermal decomposition of their oxalate precursors. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. San Diego: Elsevier, 2021, 93(January), s. 279-289. ISSN 1226-086X. [Detail]
BÍLKOVÁ, Tereza, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Lucie OBALOVÁ a Masaaki HANEDA. Reaction mechanism of NO direct decomposition over K-promoted Co-Mn-Al mixed oxides - DRIFTS, TPD and transient state studies. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2021, 2021(1), s. 257-266. ISSN 1876-1070. [Detail]
GÓRECKA, Sylwia, Kateřina PACULTOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Kamil Maciej GÓRECKI, Tereza BÍLKOVÁ, Radim ŽEBRÁK a Lucie OBALOVÁ. Catalytic oxidation of ammonia over cerium-modified copper aluminium zinc mixed oxides. Materials. MDPI Open Access Publishing, 2021, 14(3 November 2021), s. 6581. ISSN 1996-1944. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Tereza BÍLKOVÁ, Martin KOSTEJN a Lucie OBALOVÁ. Oxygen effect in NO direct decomposition over K/Co-Mg-Mn-Al mixed oxide catalyst-Temperature programmed desorption study. Molecular Catalysis. New York: Elsevier Science, 2021, 510(June 2021), s. nestránkováno. ISSN 2468-8231. [Detail]
POSPELOVA, Violetta, Jaroslav AUBRECHT, Kateřina PACULTOVÁ, Miloslav LHOTKA, Oleg KIKHTYANIN a David KUBICKA. Does the structure of CuZn hydroxycarbonate precursors affect the intrinsic hydrogenolysis activity of CuZn catalysts?. Catalysis Science and Technology. London: Royal Society of Chemistry, 2020, 10(10), s. 3303-3314. ISSN 2044-4753. [Detail]
JIRÁTOVÁ, Květa, Kateřina PACULTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Jana BALABÁNOVÁ, Martin KOŠTEJN a Lucie OBALOVÁ. Direct Decomposition of NO over Co-Mn-Al Mixed Oxides: Effect of Ce and/or K Promoters. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(7), s. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Kateřina PACULTOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Květuse JIRÁTOVÁ, Pawel STELMACHOWSKI, Andrzej KOTARBA a Lucie OBALOVÁ. Magnesium Effect in K/Co-Mg-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst for Direct NO Decomposition. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(8), s. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Kateřina PACULTOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Martin KOŠTEJN a Lucie OBALOVÁ. K-Modified Co-Mn-Al Mixed Oxide-Effect of Calcination Temperature on N2O Conversion in the Presence of H2O and NOx. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(10), s. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
GÓRECKA, Sylwia, Kateřina PACULTOVÁ, Kamil Maciej GÓRECKI, Aneta SMÝKALOVÁ, Katarzyna PAMIN a Lucie OBALOVÁ. Cu-Mg-Fe-O-(Ce) complex oxides as catalysts of selective catalytic oxidation of ammonia to dinitrogen (NH3-SCO). Catalysts. MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(January 2020), s. 1-22. ISSN 2073-4344. [Detail]
TIŠLER, Zdeněk, Anna KLEGOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ, Jan ŠAFÁŘ, Kateřina STREJCOVÁ, Jan KOHOUT, Stanislav ŠLANG, Kateřina PACULTOVÁ, Daily RODRÍGEZ-PADRÓN a Roman BULÁNEK. Cobalt Based Catalysts on Alkali-Activated Zeolite Foams for N2O Decomposition. Catalysts. MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(12), s. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
ABUZIED, Bahaa M. M.Mohamed, Lucie OBALOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Maged S AL-FAKEH, Abdullah M ASIRI a Fahad M ALMINDEREJ. Nanosheets-nanorods transformation during the non-isothermal decomposition of gadolinium acetate. Ceramics International. San Diego: Elsevier, 2020, 46(16), s. 25467-25477. ISSN 0272-8842. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Tomáš KIŠKA, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Alexandr MARTAUS, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI a Lucie OBALOVÁ. Effect of support on the catalytic activity of Co3O4-Cs deposited on open-cell ceramic foams for N2O decomposition. Materials Research Bulletin. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, 129(September), s. nestránkováno. ISSN 0025-5408. [Detail]
FOJTÁŠKOVÁ, Jana, Ivan KOUTNÍK, Martina VRÁBLOVÁ, Hana SEZIMOVÁ, M. MAXA, Lucie OBALOVÁ a Petr PÁNEK. Antibacterial, Antifungal and Ecotoxic Effects of Ammonium and Imidazolium Ionic Liquids Synthesized in Microwaves. Molecules. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 25(21), s. nestránkováno. ISSN 1420-3049. [Detail]
KLEGOVÁ, Anna, Amer INAYAT, Paulina INDYKA, Joanna GRYBOŚ, Zbigniew SOJKA, Kateřina PACULTOVÁ, Wilhelm SCHWIEGER, Anastasia VOLODARSKAJA, Piotr KUŚTROWSKI, Anna ROKICIŃSKA, Dagmar FRIDRICHOVÁ a Lucie OBALOVÁ. Cobalt mixed oxides deposited on the SiC open-cell foams for nitrous oxide decomposition. Applied Catalysis B: Environmental. San Diego: Elsevier, 2019, 255(117745), s. 1-12. ISSN 0926-3373. [Detail]
HOLIŠOVÁ, Veronika, Marta NATŠINOVÁ, Gabriela KRATOŠOVÁ, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Adam SCHRÖFEL, Ivo VÁVRA, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Ivo ŠAFAŘÍK a Lucie OBALOVÁ. Magnetically modified nanogold-biosilica composite as an effective catalyst for CO oxidation. Arabian Journal of Chemistry. Elsevier Science, 2019, 12(7), s. 1148-1158. ISSN 1878-5352. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Tereza BÍLKOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ, Tomáš KIŠKA, Jana BALABÁNOVÁ, Martin KOŠTEJN, Andrzej KOTARBA, Wojciech KASPERA, Pawel STELMACHOWSKI, Grzegorz SŁOWIK a Lucie OBALOVÁ. Co-Mn-Al mixed oxides promoted by K for direct no decomposition: Effect of preparation parameters. Catalysts. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(7), s. 1-26. ISSN 2073-4344. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Anna KLEGOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ a Dagmar FRIDRICHOVÁ. Must the Best Laboratory Prepared Catalyst Also Be the Best in an Operational Application?. Catalysts. MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(2), s. 160. ISSN 2073-4344. [Detail]
JIRÁTOVÁ, Květa, Kateřina PACULTOVÁ, Jana BALABÁNOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Tereza BÍLKOVÁ, Věra JANDOVÁ, Martin KOŠTEJN, Alexandr MARTAUS, Andrzej KOTARBA a Lucie OBALOVÁ. Precipitated K-promoted Co-Mn-Al mixed oxides for direct NO decomposition: Preparation and Properties. Catalysts. MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(7), s. 592. ISSN 2073-4344. [Detail]
POSPELOVA, Violetta, Jaroslav AUBRECHT, Oleg KIKHTYANIN, Kateřina PACULTOVÁ a David KUBICKA. CuZn Catalysts Superior to Adkins Catalysts for Dimethyl Adipate Hydrogenolysis. ChemCatChem. Weinheim: Wiley-VCH, 2019, 11(8), s. 2169-2178. ISSN 1867-3880. [Detail]
BÍLKOVÁ, Tereza, Kateřina PACULTOVÁ a Lucie OBALOVÁ. Možnosti snížení emisí NO přímým katalytickým rozkladem. Chemické listy. Praha: Chemické listy, 2019, 113(1), s. 42-47. ISSN 0009-2770. [Detail]
JABŁOŃSKA, M., M.A. ARÁN, A.M. BEALE, K. GÓRA-MAREK, G. DELAHAY, C. PETITTO, Kateřina PACULTOVÁ a R. PALKOVITS. Catalytic decomposition of N2O over Cu-Al-Ox mixed metal oxides. RSC Advances. London: Royal Society of Chemistry, 2019, 9(7), s. 3979-3986. ISSN 2046-2069. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Miroslava EDELMANNOVÁ, Jaroslav LANG, Libor ČAPEK, Zdeněk MATĚJ, Piotr KUŚTROVSKI a Lucie OBALOVÁ. TiO2 and Nitrogen Doped TiO2 Prepared by Different Methods; on the (Micro)structure and Photocatalytic Activity in CO2 Reduction and N2O Decomposition. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2018, 18(1), s. 688-698. ISSN 1533-4880. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Alexandr MARTAUS a Jozef VLČEK. Selective non catalytic reduction of NOx by ammonia - Effect of iron additives. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2018, 4(2018), s. 421-429. ISSN 1804-0195. [Detail]
CRUZ, Gerardo Juan Francisco, Lenka KUBOŇOVÁ, Dorian Yasser AGUIRRE, Lenka MATĚJOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Erik CEGMED, Anna WACH, Piotr KUSTROWSKI, Monica Marcela GOMEZ a Lucie OBALOVÁ. Activated carbons prepared from a broad range of residual agricultural biomass tested for xylene abatement in gas phase. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. American Chemical Society, 2017, 5(3), s. 2368-2374. ISSN 2168-0485. [Detail]
RELI, Martin, Marcin KOBIELUSZ, Lenka MATĚJOVÁ, Stanislav DANIŠ, Wojciech MACYK, Lucie OBALOVÁ, Piotr KUŚTROWSKI, Anna ROKICIŃSKA a Kamila KOČÍ. TiO2 Processed by pressurized hot solvents as a novel photocatalyst for photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2017, 391(1), s. 282-287. ISSN 0169-4332. [Detail]
JIRÁTOVÁ, Květuše, Jana BALABANOVÁ, František KOVANDA, Anna KLEGOVÁ, Lucie OBALOVÁ a Radek FAJGAR. Cobalt Oxides Supported Over Ceria-Zirconia Coated Cordierite Monoliths as Catalysts for Deep Oxidation of Ethanol and N2O Decomposition. Catalysis Letters. Singapur: Springer, 2017, 147(6), s. 1379-1391. ISSN 1011-372X. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Tereza BRUNÁTOVÁ, Jaroslav LANG, Libor ČAPEK a Lucie OBALOVÁ. Titanium and zirconium-based mixed oxides prepared by using pressurized and supercritical fluids: On novel preparation, microstructure and photocatalytic properties in the photocatalytic reduction of CO2. Catalysis Today. SAN DIEGO: Elsevier, 2017, 287(JUN 13-17, 2016), s. nestránkováno. ISSN 0920-5861. [Detail]
TROPPOVÁ, Ivana, Lenka MATĚJOVÁ, Lenka KUBOŇOVÁ, Tomáš STRAŠÁK, Soňa ŠTUDENTOVÁ, Piotr KUSTROWSKI a Lucie OBALOVÁ. Molecular Dimensions and Porous Structure of Activated Carbons for Sorption of Xylene and Isooctane. Chemical Engineering and Technology. Wiley-VCH, 2017, 40(1), s. 6-17. ISSN 0930-7516. [Detail]
KLEGOVÁ, Anna, Kateřina PACULTOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Anastasia VOLODARSKAJA, Frantisek KOVANDA a Kveta JIRATOVA. Cobalt Oxide Catalysts on Commercial Supports for N2O Decomposition. Chemical Engineering and Technology. Wiley-VCH, 2017, 40(5), s. 981-990. ISSN 0930-7516. [Detail]
RELI, Martin, Pengwei HUO, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Zdenek MATEJ, Stanislav DANIS, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Vícevrstvé filmy cerem dopovaného TiO2 pro fotokatalytickou redukci CO2. Chemické listy. Chemické listy, 2017, 111(10), s. 667-672. ISSN 0009-2770. [Detail]
ZATLOUKALOVA, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, Kamila KOČÍ, Libor CAPEK, Zdeněk MATĚJ, Hana SNAJDHAUFOVA, Janusz RYCZKOWSKI a Grzegorz SLOWIK. Photocatalytic Degradation of Endocrine Disruptor Compounds in Water over Immobilized TiO2 Photocatalysts. Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering-International English Edition. Teheran: Jihad Daneshgahi, 2017, 36(2), s. 29-38. ISSN 1021-9986. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Veronika DRAŠTÍKOVÁ, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Tereza BÍLKOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Andrzej KOTARBA a Lucie OBALOVÁ. On the stability of alkali metal promoters in Co mixed oxides during direct NO catalytic decomposition. Molecular Catalysis. SAN DIEGO: Elsevier Science, 2017, 428(Mar 2017), s. 33-40. ISSN 2468-8231. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kvetuse JIRATOVA, Grzegorz SLOWIK, Lucie OBALOVÁ a Pegie COOL. Catalytic activity of cobalt grafted on ordered mesoporous silica materials in N2O decomposition and CO oxidation. Molecular Catalysis. New York: Elsevier Science, 2017, 437( AUGUST 2017), s. 57-72. ISSN 2468-8231. [Detail]
JIRÁTOVÁ, Květuše, František KOVANDA, Jana BALABANOVA, David KOLOUŠEK, Anna KLEGOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ a Lucie OBALOVÁ. Cobalt oxide catalysts supported on CeO2-TiO2 for ethanol oxidation and N2O decomposition. Reaction kinetics, mechanisms and catalysis. Singapur: Springer, 2017, 121(1), s. 121-139. ISSN 1878-5190. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Photocatalytic degradation of nitric oxide on various cerium doped TiO2 thin layers. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 2(June), s. 46-54. ISSN 1804-0195. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Žaneta CHROMČÁKOVÁ a Lucie OBALOVÁ. Cs doped cobalt based deN2O catalyst-Pilot plant results. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 2(JUNE), s. 54-63. ISSN 1804-0195. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Kateřina KARÁSKOVÁ, F. KOVANDA, K. JIRATOVA, Jaromír ŠRÁMEK, Piotr KUSTROWSKI, Andrzej KOTARBA, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Kamila KOČÍ a Lucie OBALOVÁ. K-Doped Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst for N2O Abatement from Nitric Acid Plant Waste Gases: Pilot Plant Studies. Industrial and engineering chemistry research. Washington: American Chemical Society, 2016, 55(26), s. 7076-7084. ISSN 0888-5885. [Detail]
KLEGOVÁ, Anna, Kateřina PACULTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Květuše JIRATOVA, Michal RITZ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Anastasia VOLODARSKAJA a Lucie OBALOVÁ. Effect of preparation method on catalytic properties of Co-Mn-Al mixed oxides for N2O decomposition. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. Elsevier, 2016, 425(15 December 2016), s. 237-247. ISSN 1381-1169. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Ivana TROPPOVÁ, Libor ČAPEK, Andrzej KOTARBA, Piotr KUSTROWSKI, Alice HOSPODKOVA a Lucie OBALOVÁ. Optimization of cerium doping of TiO2 for photocatalytic reduction of CO2 and photocatalytic decomposition of N2O. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2016, 78(3), s. 550-558. ISSN 0928-0707. [Detail]
LUDVÍKOVÁ, Jana, Magdalena JABŁOŃSKA, Květuše JIRÁTOVÁ, Lucjan CHMIELARZ, Jana BALABÁNOVÁ, František KOVANDA a Lucie OBALOVÁ. Co-Mn-Al mixed oxides as catalysts for ammonia oxidation to N2O. Research on Chemical Intermediates. Dordrecht: Springer Netherlands, 2016, 42(3), s. 2669-2690. ISSN 0922-6168. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lenka MATĚJOVÁ, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Andrzej KOTARBA a Kamila KOČÍ. Novel cerium doped titania catalysts for photocatalytic decomposition of ammonia. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, 178(7.10.2014), s. 108-116. ISSN 0926-3373. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lenka MATĚJOVÁ, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Andrzej KOTARBA a Kamila KOČÍ. Novel cerium doped titania catalysts for photocatalyticdecomposition of ammonia. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, s. neuveden. ISSN 0926-3373. [Detail]
CHROMČÁKOVÁ, Žaneta, Lucie OBALOVÁ, František KOVANDA, Piotr KUSTROWSKI, Květuše JIRÁTOVÁ, Dominik LEGUT, Adrii TITOV, Michal RITZ, Dagmar FRIDRICHOVÁ a Svatopluk MICHALIK. Effect of precursor synthesis on catalytic activity of Co3O4 in N2O decomposition. Catalysis Today. Elsevier, 2015, 257(2015), s. 18-25. ISSN 0920-5861. [Detail]
KLYUSHINA, Anna, Kateřina PACULTOVÁ, Stanislava KREJČOVÁ, Grzegorz SŁOWIK, Květuše JIRÁTOVÁ, František KOVANDA, Janusz RYCZKOWSKI a Lucie OBALOVÁ. Advantages of stainless steel sieves as support for catalytic N2O decomposition over K-doped Co3O4. Catalysis Today. Elsevier, 2015, 257(1), s. 2-10. ISSN 0920-5861. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Anna WACH, Piotr KUŚTROWSKI, Lucie OBALOVÁ a Pegie COOL. Catalytic activity of rhodium grafted on ordered mesoporous silica materials modified with uminum in N2O decomposition. Catalysis Today. Elsevier, 2015, 257(1), s. 51-58. ISSN 0920-5861. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Kateřina KARÁSKOVÁ, Jana STRAKOŠOVÁ, Květa JIRÁTOVÁ a Lucie OBALOVÁ. Supported Co–Mn–Al mixed oxides as catalysts for N2O decomposition. Comptes Rendus Chimie. Elsevier, 2015, 18(10), s. 1114-1122. ISSN 1631-0748. [Detail]
RELI, Martin, Miroslava EDELMANNOVÁ, Marcel ŠIHOR, Petr PRAUS, Ladislav SVOBODA, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Hana OTOUPALÍKOVÁ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Photocatalytic H2 generation from aqueous ammonia solution using ZnO photocatalysts prepared by different methods. International Journal of Hydrogen Energy. Elsevier, 2015, 40(1.5.2015), s. 8530-8538. ISSN 0360-3199. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Libor ČAPEK a Jeffrey C.S. WU. Preparation, characterization and photocatalytic performance of TiO2 prepared by using pressurized fluids in CO2 reduction and N2O decomposition. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2015, 76(26 July 2015), s. 621-629. ISSN 0928-0707. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Kamila KOČÍ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Nela AMBROŽOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ, Libor ČAPEK a Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic hydrogen formation from ammonia in an aqueous solution over Pt-enriched TiO2-ZrO2 photocatalyst. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2015, 15(9), s. 6833-6839. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KLYUSHINA, Anna, Kateřina PACULTOVÁ a Lucie OBALOVÁ. Advantage of the single pellet string reactor for testing real-size industrial pellets of potassium-doped Co-Mn-Al catalyst for the decomposition of N2O. Reaction kinetics, mechanisms and catalysis. Springer, 2015, 115(2), s. 651-662. ISSN 1878-5190. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Marcel ŠIHOR, Tereza BRUNÁTOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Microstructure-performance study of cerium-doped TiO2 prepared by using pressurized fluids in photocatalytic mitigation of N2O. Research on Chemical Intermediates. Springer Netherlands, 2015, 41(12), s. 9217–9231. ISSN 0922-6168. [Detail]
CHROMČÁKOVÁ, Žaneta, Lucie OBALOVÁ, Piotr KUSTROWSKI, K WACH, Kateřina KARÁSKOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ a František KOVANDA. Optimization of Cs content in Co–Mn–Al mixed oxide as catalyst for N2O decomposition. Research on Chemical Intermediates. Springer Netherlands, 2015, 41(12), s. 9319-9332. ISSN 0922-6168. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Lucie OBALOVÁ, Anna WACH, Piotr KUŚTROWSKI a Andrzej KOTARBA. Preparation, characterization and photocatalytic properties of cerium doped TiO2: On the effect of Ce loading on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2014, 152–153(25 June 2014), s. 172-183. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Ondřej KOZÁK, Libor ČAPEK, Václav VALEŠ, Martin RELI, Petr PRAUS, Klára ŠAFÁŘOVÁ, Andrzej KOTARBA a Lucie OBALOVÁ. ZnS/MMT nanocomposites: The effect of ZnS loading in MMT on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2014, 158-159(October 2014), s. 410-417. ISSN 0926-3373. [Detail]
RUTKOWSKA, Joanna, Lucjan CHMIELARZ, Daniel MACINA, Zofia PIWOWARSKA, Barbara DUDEK, Andrzej ADAMSKI, Stefan WITKOWSKI, Zbigniew SOJKA, Lucie OBALOVÁ, C.J. Van OERS a Pegie COOL. Catalytic decomposition and reduction of N2O over micro-mesoporous materials containing Beta zeolite nanoparticles. Applied Catalysis B: Environmental. Volume 146. Elsevier, 2014, 146( March 2014), s. 112-122. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Zdenek LACNÝ, Piotr KUSTROWSKI a Lucie OBALOVÁ. Sol–gel derived Pd supported TiO2-ZrO2 and TiO2 photocatalysts; their examination in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Catalysis Today. Elsevier, 2014, 230(July 2014), s. 20-26. ISSN 0920-5861. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Marcel ŠIHOR, Petr PRAUS, Martin RELI a Kamila KOČÍ. Photocatalytic and photochemical decomposition of N2O on ZnS-MMT catalyst. Catalysis Today. Elsevier, 2014, 230(July), s. 61-66. ISSN 0920-5861. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Lucie OBALOVÁ, Lukáš SKOVRANEK a Ivana TROPPOVÁ. The balancing of VOC concentration fluctuations by adsorption/desorption process on activated carbon. Adsorption. New York: Springer, 2013, 19(1), s. 1-7. ISSN 0929-5607. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kateřina KARÁSKOVÁ, Anna WACH, Piotr KUSTROWSKI, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Svatopluk MICHALIK a Květuše JIRÁTOVÁ. Alkali metals as promoters in Co-Mn-Al mixed oxide for N2O decomposition. Applied Catalysis A: General. Amsterdam: Elsevier, 2013, 462(10.7.2013), s. 227-235. ISSN 0926-860X. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Olga ŠOLCOVÁ a Lucie OBALOVÁ. On sol–gel derived Au-enriched TiO2 and TiO2-ZrO2 photocatalysts and their investigation in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, 285(B), s. 688-696. ISSN 0169-4332. [Detail]
PRAUS, Petr, Martin RELI, Kamila KOČÍ a Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic reactions of nanocomposite of ZnS nanoparticles and montmorillonite. Applied Surface Science. SAN DIEGO: Elsevier Science, 2013, 275(15 June), s. 369-373. ISSN 0169-4332. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Martin RELI, Jaroslav LANG, Vlastimil MATĚJKA, Jana KUKUTSCHOVÁ, Zdenek LACNÝ a Kamila KOČÍ. Photocatalytic decomposition of nitrous oxide using TiO2 and Ag-TiO2 nanocomposite thin films. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2013, 209(15.6.2013), s. 170-175. ISSN 0920-5861. [Detail]
KREJČÍKOVÁ, Simona, Lenka MATĚJOVÁ, Kamila KOČÍ, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Libor ČAPEK a Olga ŠOLCOVÁ. Preparation and Characterization of Ag-Doped Crystalline Titania for Photocatalysis Applications. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2012, 111(Leden 2012), s. 119-125. ISSN 0926-3373. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Soňa ŠTUDENTOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Květuše JIRÁTOVÁ a Lucie OBALOVÁ. A comparative study of TiO2-supported and bulk Co-Mn-Al catalysts for N2O decomposition. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2012, 191(1), s. 112-115. ISSN 0920-5861. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Květuše JIRÁTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ a Žaneta CHROMČÁKOVÁ. N2O catalytic decomposition – from laboratory experiment to industry reactor. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2012, 191(1), s. 116-120. ISSN 0920-5861. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Simona KREJČÍKOVÁ, Olga ŠOLCOVÁ a Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic Decomposition of N2O on Ag-TiO2. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2012, 191(1), s. 134-137. ISSN 0920-5861. [Detail]
LUDVÍKOVÁ, Jana, Květa JIRÁTOVÁ, Jan KLEMPA, Vlasta BOEHMOVÁ a Lucie OBALOVÁ. Titania supported Co–Mn–Al oxide catalysts in total oxidation of ethanol. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2012, 179(1), s. 164–169. ISSN 0920-5861. [Detail]
RELI, Martin, Kamila KOČÍ, Vlastimil MATĚJKA, Pavel KOVÁŘ a Lucie OBALOVÁ. Effect of calcination temperature and calcination time on the kaolinite/TiO2 composite for photocatalytic reduction of CO2. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(4), s. 10-22. ISSN 1802-5420. [Detail]
RELI, Martin, Marcel ŠIHOR, Kamila KOČÍ, Petr PRAUS, Ondřej KOZÁK a Lucie OBALOVÁ. Influence of reaction medium on CO2 photocatalytic reduction yields over ZnS-MMT. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(1), s. 34-42. ISSN 1802-5420. [Detail]
ČERVENKA, Jan, Tereza MORAVCOVÁ a Lucie OBALOVÁ. The Possibility of Balancing VOC Concentration Fluctuations by a Flow through an Activated Carbon Bed. Adsorption Science & Technology. Essex: Multi-Science Publishing, 2011, 29(2), s. 157-167. ISSN 0263-6174. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Gabriela MANIAK, Kateřina KARÁSKOVÁ, František KOVANDA a Andrzej KOTARBA. Electronic nature of potassium promotion effect in Co-Mn-Al mixed oxide on the catalytic decomposition of N2O. Catalysis Communications. Amsterdam: Elsevier, 2011, 12(12), s. 1055-1058. ISSN 1566-7367. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Vlastimil MATĚJKA, Pavel KOVÁŘ, Zdenek LACNÝ a Lucie OBALOVÁ. Comparison of the pure TiO2 and kaolinite/TiO2 composite as catalyst for CO2 photocatalytic reduction. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2011, 161(1), s. 105-109. ISSN 0920-5861. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ a František KOVANDA. N2O catalytic decomposition and temperature programmed desorption tests on alkali metals promoted Co-Mn-Al mixed oxide. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2011, 176(1), s. 208-211. ISSN 0920-5861. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ondřej KOZÁK, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ, Petr PRAUS a Lucie OBALOVÁ. Influence of reactor geometry on the yield of CO2 photocatalytic reduction. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2011, 176(1), s. 212-214. ISSN 0920-5861. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Lucie OBALOVÁ, Oldřich VLACH, Ivana TROPPOVÁ a Jaroslav KALOUSEK. MODELLING OF NO ADSORPTION IN FIXED BED ON ACTIVATED CARBON. Chemical and Process Engineering. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2011, 32(4), s. 367-377. ISSN 0208-6425. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Květuše JIRÁTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ a František KOVANDA. Simulation of N2O abatement in waste gases by its decomposition over K-promoted Co-Mn-Al mixed oxide catalyst. Chinese Journal of Catalysis. Amsterdam: Science China Press, 2011, 32(5), s. 816-820. ISSN 0253-9837. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Kateřina ZATLOUKALOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Simona KREJČÍKOVÁ, Zdenek LACNÝ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ a Olga ŠOLCOVÁ. Wavelength Effect on Photocatalytic Reduction of CO2 by Ag/TiO2 Catalyst. Chinese Journal of Catalysis. Amsterdam: Elsevier Science, 2011, 32(5), s. 812-815. ISSN 0253-9837. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana, Lucie OBALOVÁ, Lenka KUBOŇOVÁ a Karel OBROUČKA. The balancing of NO concentration fluctuations by adsorption/desorption process on activated carbon. Separation and Purification Technology. Oxford: Elsevier, 2011, 78(2), s. 245-248. ISSN 1383-5866. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Kateřina MATĚJŮ, Lucie OBALOVÁ, Simona KREJČÍKOVÁ, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ a Olga ŠOLCOVÁ. Effect of silver doping on the TiO2 for photocatalytic reduction of CO2. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2010, 96(3-4), s. 239-244. ISSN 0926-3373. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Karel BOROVEC, Milan DEJ a Zdenek LACNÝ. N2O EMISSIONS FROM PRODUCTION OF HNO3. Chemical and Process Engineering. Wrocław: Polish Academy of Sciences, 2010, 31(2), s. 253-259. ISSN 0208-6425. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ a Olga ŠOLCOVÁ. Kinetic study of CO2 photocatalytic reduction over TiO2. Chemical and Process Engineering. Wrocław: Polish Academy of Sciences, 2010, 31(3), s. 395-407. ISSN 0208-6425. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ a František KOVANDA. Effect of promoters in Co-Mn-Al mixed oxide catalyst on N2O decomposition. Chemical engineering journal. Lausanne: Elsevier, 2010, 160(2), s. 480-487. ISSN 1385-8947. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie. Účinek promotorů ve směsných oxidech připravených termickým rozkladem podvojných vrstevnatých hydroxidů. Informátor. Praha: Česká společnost pro výzkum a využití jílů, 2010, 1(43), s. 8-10. ISSN 1802-2480. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Karel BOROVEC, Milan DEJ a Zdenek LACNÝ. Emise N2O z výroby kyseliny dusičné. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2010, 2010(2), s. 158-162. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana, Lucie OBALOVÁ a Karel OBROUČKA. Zrovnoměrnění koncentračních výchylek oxidu dusnatého tokem přes vrstvu aktivního uhlí. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2010, 2010(3), s. 263-270. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana, Lucie OBALOVÁ a Karel OBROUČKA. Zrovnoměrnění emisí oxidu dusnatého. Paliva. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2010, 2010(4), s. 87-92. ISSN 1804-2058. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kateřina KARÁSKOVÁ, Květa JIRÁTOVÁ a F KOVANDA. Effect of potassium in calcined Co-Mn-Al layered double hydroxide on the catalytic decomposition of N2O. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2009, 90(1-2), s. 132-140. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ, L MATĚJOVÁ, Daniela PLACHÁ, Zdenek LACNÝ, J JIRKOVSKÝ a O ŠOLCOVÁ. Effect of TiO2 particle size on the photocatalytic reduction of CO2. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2009, 89(3-4), s. 494-502. ISSN 0926-3373. [Detail]
GALEJOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, Květa JIRÁTOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ a F KOVANDA. N2O catalytic decomposition - effect of pelleting pressure on activity of Co-Mn-Al mixed oxide catalysts. Chemical papers. Warsaw: Walter de Gruyter GmbH, 2009, 63(2), s. 172-179. ISSN 0366-6352. [Detail]
KOVANDA, F, T ROJKA, P BEZDIČKA, Květa JIRÁTOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ, Z BASTL a T GRYGAR. Effect of hydrothermal treatment on properties of Ni-Al layered double hydroxides and related mixed oxides. Journal of solid state chemistry. SAN DIEGO: Academic Press, Elsevier Science Inc, 2009, 182(1), s. 27-36. ISSN 0022-4596. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, František KOVANDA a Květuše JIRÁTOVÁ. Catalytic reduction of nitrous oxide with carbon monoxide over calcined Co-Mn-Al hydrotalcite. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2008, 137(2-4), s. 385-389. ISSN 0920-5861. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ a Zdenek LACNÝ. Photocatalytic reduction of CO2. Chemical papers. Wien: Walter de Gruyter GmbH, 2008, 62(1), s. 1-9. ISSN 0366-6352. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie a Kateřina PACULTOVÁ. Problematika emisí N2O ve výrobě HNO3. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, 102(7), s. 487-492. ISSN 0009-2770. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ, Daniela PLACHÁ a Zdenek LACNÝ. Effects of temperature, pressure and volume of reacting phase on Photocatalysis exempliefied by CO2 photoreduction on suspended nanocrystalline TiO2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav organické chemie a biochemie, 2008, 73(8-9), s. 1192-1204. ISSN 0010-0765. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, František KOVANDA, Květuše JIRÁTOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ a Zdenek LACNÝ. Application of calcined layered double hydroxides as catalysts for abatement of N2O emission. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Akademie věd České republiky, Ústav organické chemie a biochemie, 2008, 73(8-9), s. 1045-1060. ISSN 0010-0765. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie a Vlastimil FÍLA. Kinetic analysis of N2O decomposition over calcined hydrotalcites. Applied Catalysis B: Environmental. Oxford: Elsevier, 2007, 70(1-4), s. 353-359. ISSN 0926-3373. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kateřina PACULTOVÁ, J BALABÁNOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ, Z BASTL, Marta VALÁŠKOVÁ, Zdenek LACNÝ a František KOVANDA. Effect of Mn/Al ratio in Co-Mn-Al catalysts prepared from hydrotalcite-like precursors on catalytic decomposition of N2O. Catalysis Today. Oxford: Elsevier, 2007, 119(1-4), s. 233-238. ISSN 0920-5861. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, K JIRÁTOVÁ, F KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), J BALABÁNOVÁ a Kateřina PACULTOVÁ. Structure-activity relationship in the N2O decomposition over Ni-(Mg)-Al and Ni-(Mg)-Mn mixed oxides prepared from hydrotalcite-like precursors. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. Velká Británie: Elsevier, 2006, 248(6), s. 210-219. ISSN 1381-1169. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, K JIRÁTOVÁ, F KOVANDA, Kateřina PACULTOVÁ, Zdenek LACNÝ a Z MIKULOVÁ. Catalytic decomposition of nitrous oxide over catalysts prepared from Co/Mg-Mn/Al hydrotalcite-like compounds. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2005, 60(3-4), s. 289-297. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOVANDA, , ROJKA, JIRÁTOVÁ, Lucie OBALOVÁ a GRYGAR. Směsné oxidy připravené tepelným rozkladem Co-Mn-Al hydrotalcitů a jejich katalytické vlastnosti. ChemZi. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005, 1(1), s. 81. ISSN 1336-7242. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie a Zdenek LACNÝ. Nitrous oxide emissions from the selected stationary sources. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada vědecko-výzkumných ústavů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, 51(1), s. 91-97. ISSN 1801-5514. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, F KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ, Zdenek LACNÝ a Kateřina KOLINOVÁ. A study of the catalytic activity of calcined Ni/Mg/Al (Mn) hydrotalcites for N2O decomposition. Chemical papers. Bratislava: Walter de Gruyter GmbH, 2004, 58(1), s. 33-40. ISSN 0366-6352. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, KOVANDA a Kateřina PACULTOVÁ. Možnosti použití katalyzátorů na bázi hydrotalcitu pro katalytický rozklad N2O. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, 98(8), s. 700. ISSN 0009-2770. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie a BERNAUER. Katalytický rozklad N2O. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, 97(5), s. 255-259. ISSN 0009-2770. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Zdenek LACNÝ a SMETANA. Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide over Oxides Derived from Hydrotalcite- Like Compounds. Chemical papers. Bratislava: Walter de Gruyter GmbH, 2002, 56(6), s. 387-393. ISSN 0366-6352. [Detail]
BERNAUER, Bohumil, Miroslav MARKVART, Lucie OBALOVÁ a FOTT. Způsoby odstraňování N2O z odpadních plynů průmyslových a spalovacích procesů. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2001, 95(7), s. 392-399. ISSN 0009-2770. [Detail]
WICHTERLE, Kamil a Lucie OBALOVÁ. Suspended particle circulation in gas-lift tanks. Chemical papers. : Walter de Gruyter GmbH, 1999, 53(6), s. 384-390. ISSN 0366-6352. [Detail]

Závěrečné práce

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Selektivní katalytická oxidace amoniaku za použití katalyzátorů na bázi směsných oxidů.
(Selective catalytic oxidation of ammonia over mixed metal oxides.)
Kateřina Kupková dr inż. Sylwia Górecka Bakalářská
Studium vlivu procesních podmínek na přímý katalytický rozklad NO.
(Effect of process conditions in direct catalytic NO decomposition.)
Bc. Adéla Murcková Ing. Tereza Bílková, Ph.D. Bakalářská
Aplikace iontových kapalin k úpravě textilu pro ochranu pokožky proti UV záření
(Application of ionic liquids for textile treatment to protect the skin against UV radiation)
Ing. Jana Vaštyl prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Katalyzátory na bázi směsných oxidů pro environmentální aplikace.
(Mixed oxide based catalysts for environmental application.)
Bc. Johanka Hibschová doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Bakalářská

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Cesiem promotovaný Co3O4 katalyzátor nanesený na keramické pěně pro snižování emisí oxidu dusného
(Cesium promoted Co3O4 catalyst deposited on ceramic foam support for nitrous oxide decomposition)
Ing. Tomáš Kiška doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Diplomová
Rafinace surového kaprolaktamu
(Refining of crude caprolactam)
Ing. Filip Kovár prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Cesium jako promotor Co3O4 pro katalytický rozklad N2O
(Cesium as Co3O4 promotor for the catalytic decomposition of N2O)
Ing. Svatopluk Michalik prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Katalytický rozklad NO
(Catalytic decomposition of NO)
Ing. Tereza Bílková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Katalytický rozklad jako možnost snížení emisí NO
(Catalytic decomposition of NO as the possibility of NO emissions decrease)
Bc. Monika Nogolová doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Diplomová
Nanesené tvarované katalyzátory na bázi směsných oxidů kobaltu pro rozklad N2O
(Supported shaped catalysts based on cobalt mixed oxides for N2O decomposition)
Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Optimalizace přípravy kobaltových katalyzátorů nanesených na strukturované nosiče pro katalytický rozklad oxidu dusného.
(Optimization of the process of deposition of cobalt based catalysts for nitrous oxide decomposition on the structured support.)
Ing. Tomáš Kiška doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace předúpravy lakování hliníkových autokol
(Optimization of the coating pretreatment of aluminum car wheels)
Bc. Klára Obroučková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Optimalizace obsahu cesia ve směsných kobaltových oxidech pro katalytický rozklad N2O
(Optimization of cesium content in cobalt mixed oxides for N2O catalytic decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Povrchová aktivace uspořádaných mezoporézních křemičitých materiálů kobaltem a rhodiem
(Surface activation of ordered mesoporous silica materials by cobalt and rhodium)
Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Studium katalyzátorů pro rozklad oxidů dusíku
(Study of catalysts for nitrogen oxides decomposition )
Bc. Veronika Draštíková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Adsorpce CO2 na aktivním uhlí
(Adsorption of CO2 on activated carbon)
Ing. Tereza Bílková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Tvarované katalyzátory s obsahem přechodných kovů a jejich účinnost pro katalytický rozklad N2O
(Shaped catalysts containing transition metals and their efficiency for N2O catalytic decomposition )
Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Optimalizace obsahu Cs a Na promotoru ve směsném Co-Mn-Al oxidu
(Optimization of Cs and Na promoter content in Co-Mn-Al mixed oxide)
Ing. Svatopluk Michalik prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Vliv nosiče na katalytické vlastnosti Co-Mn-Al směsného oxidu
(The Influence of Support on Catalytic Properties of Co-Mn-Al Mixed Oxide)
Ing. Jana Strakošová prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek pro rozklad oxidu dusného
(Catalysts with low content of active species for dinitrogen monoxide decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Směsné oxidy s obsahem kovových promotorů pro katalytický rozklad N O
(Mixed Oxides with Metal Promoters for N O Catalytic Decomposition)
Ing. Kateřina Karásková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační
Vliv kovových katalyzátorů na syntézu aminů ve vícefázových reaktorech
(Influence of Metal Catalysts on Amine Synthesis in Multiphase Reactors)
Mgr. Libor Dluhoš prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Absorpce oxidu uhličitého
(Absorption of carbon dioxide)
Bc. Lukáš Galla prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Odstranění těžkých kovů z popela splaškových kalů v reaktoru s fluidním ložem
(Heavy metal removal of sewage sludge ash in a fluidized bed reactor)
Bc. Libor Perutka prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava katalyzátorů modifikovaných promotory a jejich aktivita pro katalytický rozklad N2O
(Preparation of Catalysts Modified by Promoters and their Activity for N2O Decomposition)
Ing. Jana Strakošová prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Bakalářská
Kinetika katalytického rozkladu oxidu dusného
(Kinetics of catalytic decomposition of nitrous oxide)
Bc. Šárka Michaláková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Studium eliminace pachových látek
(Study of malodorous compounds elimination)
Ing. Miroslava Macháčková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Diplomová
Nanomateriály TiO pro fotokatalytickou reakci CO
(xxx)
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Disertační